isar_logo
 
GÜNCEL / MEDYA
Duyurular / Haberler
Foto Galeri
Video Galeri
Dokümanlar
Katalog / Broşürler
Duyurular / Haberler
Güz Dönemi İSAR Konferansları Başladı
Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu Gerçekleştirildi
Tüm Duyuru / Haberler >>  

Sağlıkta İsraf

 
 
Sağlıkta İsraf Sempozyumu*

İSAR’ ın düzenlemiş olduğu Sağlıkta İsraf Sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.  YÖK üyeleri, rektörler, çok sayıda akademisyen, doktor ve öğrencilerin iştirak ettiği sempozyumda ülkemizdeki sağlık sektörü harcamaları israf anlayışı çerçevesinde farklı boyutları ile ele alınarak konuşuldu.
 
İSAR’ın Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Konferans Salonu’nda düzenlediği Sağlıkta İsraf Sempozyumu, oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa YÖK Üyesi,  İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet,  YÖK Üyesi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk,  YÖK Üyesi, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın,  İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu,  Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Hamit Okur,  Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Prof. Dr. M. İhsan Karaman,  Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk,  Yrd. Doç. Dr. Murad Çekin ve Dr. Bülent Özaltay’, Prof. Dr. Volkan Tuzcu, Prof. Dr. Haydar Sur, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş , Hidayet Şahin’in da aralarında olduğu çok sayıda akademisyen, sağlık yöneticisi, doktor, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
 
Toplamda 4 oturum şeklinde ilerleyen sempozyum açılış konuşmaları ile başladı. İlk sözü alan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın İSAM’ın faaliyetlerini ve İSAM kütüphanesini anlattı. Prof. Dr. Recep Şentürk İSAR vakfının kısa bir tanıtımını yaparak, vakfın bünyesindeki çalışma gruplarının faaliyetlerinden söz etti. İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, grubun faaliyetlerinden, hedeflerinden bahsetti. ‘’ Ayrıca tıp ve sağlık alanında ulusal ve evrensel uygulamaların akıl ve ahlak süzgecinden geçirilip yapıcı değerlendirmeler ile doğru ilkelere kanalize edilmesi gereklidir.’’ diyerek sağlık harcamalarının belirli normlar belirlenerek ve bu harcamaların denetlenmesi ile değerlerimize uygun bir hale getirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.
Dokucu:‘’ Akarsuyun yanında aktığı halde suyu israf etme diyen bir medeniyetin çocukların bu anlamda ne insan kaynağını ne parasal kaynağı ne de zamanı böyle kullanmamalıdır.’’
İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu bu tür konuşmalarda biraz da soruna öz eleştirel bir şekilde yaklaşılması gerektiğini belirterek, sağlık-insan gücünün gelişmiş ülkelere göre çok da iyi kullanılmadığına değindi. Cihazı olmayan bir yere çok iyi uzmanlar gönderilmesi, hiç kalp cerrahisine ihtiyaç duyulmayan bir ile sekiz tane kalp cerrahının atanması, bir yerde yedi kadın doğum uzmanının bulunmasına rağmen neredeyse hiç doğum yapılmaması gibi örneklerle yönetimsel sorunların üzerinde duran Dokucu, bu sorun üzerine sağlık yöneticilerinin ellerinin yettiğinden sorumlu olduklarını belirtti. Dokucu, 2006 yılında ilaca ayrılan payın 6 milyar dolar iken, bugün 15 milyar dolar olduğuna ve bunun somut bir göstergesi olarak hastane depolarında zamanı geçmiş onlarca, yüzlerce kutu ilacın bulunduğuna dikkat çekti. ‘’ Akarsuyun yanında aktığı halde suyu israf etme diyen bir medeniyetin çocukları, bu anlamda ne insan kaynağını, ne parasal kaynağı, ne de zamanı böyle kullanmamalıdır.’’  diyen Dokucu, sorunların çözümü için öncelikle farkındalığın arttırılması gerektiğini vurguladı ve bu farkındalığın arttırılması adına düzenlenen bu toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi. 
 
 
Söylet: ‘’Hiçbir mükemmel bina, hiçbir harika teknoloji, hiçbir sihirli ilaç insanı tedavi etmez; insanı insanlar tedavi ederler.’’
 
Birinci oturum başkanı olarak söz alan Prof. Dr. Yunus Söylet, yapılan harcamaların ne kadarının ihtiyaç, ne kadarının israf olduğunu tespit etmenin tam zamanı olduğunu belirtti.  ‘’Hiçbir mükemmel bina, hiçbir harika teknoloji, hiçbir sihirli ilaç insanı tedavi etmez; insanı insanlar tedavi ederler.’’  diyen Söylet, en az para, ilaç ve teknolojik cihaz israfı kadar insan israfının da konuşulması gerektiğini söyledi ve bunu konuşmak için en uygun kişilerin toplantıda bulunduğuna değindi. İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’na teşekkür ederek birinci oturum için konuşmacıları davet etti.
 
 
 
Şentürk: ‘’İsraf, bir davranış bozukluğudur.’’
 
“Tüketim Kalıpları ve Değerlerimiz’’ başlıklı bir tebliğ sunan Prof. Dr. Recep Şentürk israfı değerler bazında ve sosyolojik boyutta incelemeye aldı. ‘’İnsanın davranışını değerler yönlendirir.’’  diyen Şentürk toplumda ortak bir değer anlayışının belirlenmesinin uzun bir süreci kapsadığının altını çizdi.  Modern dönemle birlikte hastanelerin de hekim- hasta ilişkisine dahil olması üzerine bu bağın kişisel düzeyden devlet düzeyine çıktığını belirten Şentürk, sosyal devlet anlayışı sonucu devletin üstlendiği sağlık harcamalarının belirli değerler kapsamında denetlenmesinin, yönlendirilmesinin ve sınırlandırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. İktisadın israf ile cimrilik arasında bir yol olduğunu ve kesin olarak belirlenmesinin de kolay olmadığına değindi. Düzgün bir politika üretebilmek adına, hem şahıslar bazında hem de kurumlar bazında yeni değerler ortaya konması gerektiğini söyleyen Şentürk, özellikle tıp alanında belirli değerler çerçevesindeki yaptırımların sadece hukuki sınırlar ile belirlenemeyeceğini, bundan dolayı vicdani ve sosyal sınırlandırmaların da devreye girmesi zorunluluğundan bahsetti. 
 
‘’Global kapitalizmin gölgesinde belirlenen tüketim kalıplarımızı, kendi medeniyetimizin değerleri ışığında yeniden tayin etmeye çalışmalıyız.’’ diyen Şentürk, bu bilinci oluşturduğumuz takdirde israf denilen davranış bozukluğunu düzeltebileceğimizi belirterek sözlerini tamamladı.
 
Okur: ‘’İsrafın temelinde insan yatıyor.’’  
 
“Hayatımızda israf ve iktisadın yeri” başlıklı tebliği ile Prof. Dr. Hamit Okur israf anlayışını farklı yönleri ile ele aldı. Afrika’daki yiyecek, içecek sorununu ve Batı’daki israfı karşılaştırmalı ve görsel açıdan zengin slaytlarla ele alan Okur, ‘’İsrafın temelinde insan yatıyor.’’  dedi. Başbakan Erdoğan’ın bu konudaki ‘’Sizin pantolonlarınızın paçalarındaki ekmek kırıntıları ile Afrikalı çocuklar doyar” sözünü aktardı. A’raf suresinin ‘’Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.’’  mealli 31. Ayetinin üzerinde duran okur, birtakım hadisi şeriflerle de sözlerine devam etti. Yeni bir medeniyet, yeni bir toplum ve yeni değerler inşa etmeliyiz diyen Okur, sözlerini İbn Sînâ’dan alıntı ile bitirdi. ‘’…Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir. ‘’
 
‘’Hasta-hekim ilişkisinin hukuki boyutunun ağırlık kazanması hekimi korkutuyor.’’
 
İlk iki sunum ardından salondan gelen bir katkıda, hekim-hasta ilişkisinin son düzenlemelerle daha hukuki bir ilişkiye döndürüldüğü ve hekimin uyguladığı tetkiklerin sonradan açılan davalarda delil olarak kullanıldığını belirtildi. Bunun da hekimin hastaya daha korkarak yaklaşmasına ve ilaç kullanımında israfa gitmesine sebebiyet verdiği söylendi.
 
Öztürk: ‘’Kâinatta her şey büyük bir ekonomi içerisinde ve hiçbir şeyi kirletmeden hareket etmekte.’’
 
Salondan gelen katılımların ardından Prof. Dr. Recep Öztürk tarafından sunulan “Değişik yönleriyle sağlık alanında israf” başlıklı tebliğe geçildi. Makro kozmosta binlerce gezegenenin, gök cisminin yörüngesini hiç şaşırmadan, muntazam bir şekilde, tam bir iktisat halinde enerjisini boşa harcamadan hareket etmekte olduğunu ve bunun aynısın mikro kozmosta da görülebileceğini belirtti. 
 
Sayıştay’ın 2005 yılında yayımladığı rapordan somut örnekler verekek ilaç, tetkik, insan gücü, malzeme gibi konularda israfı ele aldı. Kanıta dayalı tıbbın önemine değinen Öztürk,  cihaz, test israfının önemli boyutlarda olduğunu, akılcı laboratuar kullanımının ehemmiyetinin altını çizdi.
 
 
Sağlık harcamalarını kontrol etmek, kamu kaynaklarının maliyet-etkili kullanımını sağlamak, standartları belirlemek, verimliliği artırmak ve hizmete ulaşılabilirliği artırmak için sağlık ekonomisine ihtiyaç olduğu belirten Öztürk, israfı önleme konusundaki konulara değinerek sunumunu tamamladı.
Ayyıldız: ‘’Evinde ekmeği israf eden kişi, hastanede enjektörleri zayi etmeyeyim diye hassasiyet göstermez.’’
 
 
Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu’ nun başkanlığını yapmış olduğu ikinci oturumun ilk konuşmacısı “Tüketilen terminoloji: Sağlıkta israf kavramının israfı” başlıklı tebliği ile Dr. Osman Ayyıldız’dı. Konuşmasının başında terminolojik olarak israf kelimesini inceleyen Ayyıldız, daha önceki konuşmacıların da atıfta bulunduğu A’raf suresinin 31. ayetinin başında ‘’Ey ademoğulları’’ lafzına dikkat çekti. Hitabın tüm insanları kapsadığı için kardeşlik sorumluluğunun israfa engel olduğunu belirten Ayyıldız, bir hadisi şeriften yola çıkarak insanın canının ve arzu ettiği her şeyi yemesinin israf olduğunun altını çizdi. 
Ayyıldız, ekmek israfının medyada belirli zaman aralıklarla tekrar tekrar dile getirilmesinin, insanların bu soruna karşı olan hassasiyetlerinde eksilmeye sebep olduğunu vurguladı. Ayyıldız, ’’Ekmek israfına dönersek, herkes zaten israf ediyor psikolojisine girer insanlar. O zaman hiç başlamayalım.’’ diyerek, çözümün ‘’hattı müdafaa yerine sathı müdafaa, sağlıkta israfı önlemek yerine; tasarruf ve iktifa kültürü’’ anlayışında olduğunu belirtti.
 
Evinde ekmeği israf eden kişinin, hastanede enjektörleri zayi etmeyeyim diye hassasiyet göstermeyeceğinin altını çizen Ayyıldız, öncelikle ahlak ve maneviyat ile birlikte tasarruf kültürünün yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.
 
Ayyıldız, sunumuna Ulvi Alacakaptan’ın ‘’ İslami cenaha dâhil olduğumdan beri Filistin için dayanışma günleri yapılır, eylemler düzenlenirdi. Bunların faydalı olmaları bir yana dursun, Filistin’deki durum her zaman kötüye gitmiştir. Buralara katılan gençlerin enerjileri israf edildi. ‘’ sözleri ile son verdi.
Çağıl: ‘’Biz önce harcıyoruz, tüketiyoruz. Sonra sağlığımız bozuldu deyip tekrar harcıyoruz. ‘’
 
İkinci oturumun ikinci konuşmasını “Sağlığın israfı” başlıklı tebliği ile Uz. Dr. Hasan Çağıl yaptı. Konuşmasının başında Batılı ülkeler ile Türkiye arasında sağlık ödemesi konusunda farklılıklar bulunduğunu belirten Çağıl,  ‘’ Biz bir çocuğun gözlerinin görebilmesi için maliyeti önemsemeden ne kadar tutarsa veririz. Oysa İngiltere, o çocuk için ne kadar masraf yapacağını hesaplar ve ben bu operasyon için şu kadar para öderim, fazlasını ödemem der.’’ dedi. 
 
İnsanların insani fıtratlarına uygun hareket ederlerse ekonomik olarak zaten tasarruf etmiş olacaklarını belirten Çağıl, akılcı ilaç kullanmaya bakmak yerine, ondan önce, ilaç kullanmamaya bakmak gerektiğinin altını çizdi. 
 
Hekimlerin, sağlığın israfı hususunda büyük rol oynadıklarını vurgulayan Çağıl, ‘’ne olur, ne olmaz’’ anlayışıyla neredeyse hekimlerin tümünün ilaç yazdığını söyledi. Çağıl, ‘’Sağlığın israfında hem vatandaşların bilinçlendirilmesi, hem onları eğitme açısından hem de uygulamalarımızda yapmış olduğumuz hatalarımızı düzeltme açısından en büyük sorumluluk hekimlerindir. ‘’ diyerek sunumunu tamamladı.
 
Çekin: ‘’Bizatihi tıp israf olarak ortaya çıkmıştır.’’
 
‘’Tıp israfı’ adlı dikkat çeken başlıkla ikinci oturumun üçüncü tebliğini Yrd. Doç. Dr. Murat Dinçer Çekin sundu. Konuşmasının başında somut örneklerle israf için alınan önlemlerin, kendilerinin israfa sebebiyet verdiği için dikkatli olunması gerektiğine değinen Çekin, yaklaşan Kurban Bayramı’na da atıfta bulunarak, günümüzdeki derin dondurucuların bir ineği alabilecek boyutlarda olduğunu bu durumun da infak anlayışımızı zedelediğinin altını çizdi. 
 
‘’Çok yiyen herkes, başkasının az yemesine yol açar; her israfın kazananı kadar da kaybedeni vardır; herkes kaybetse bu kadar israf olmaz.’’ Diyen Çekin, kaynakların sınırlı olduğundan dolayı terazinin kefelerindeki dengesizliğin mutlak suretle eşitsizliğe götüreceğini vurguladı. 
 
Çekin, hastalık teşhislerinde, hastalık anlayışlarında, ilaç kullanımında, istatistiki araştırmalarda, hekimlerin ve hastaların tutumlarındaki sorunlara farklı örneklerle dikkat çekti. ‘’Birçok organizma tedavi sayesinde değil, tedaviye rağmen iyileşiyor. ‘’ diyen Çekin, ilaçla tedavinin normal değil anormal bir durum olduğuna dikkat çekti ve sağlık kurumuna başvuranların %20’ye yakınının daha önce tıptan zarar gördüğü için başvurduğunu belirtti.
 
Çekin, hekimlerin hastalar üzerinde tutumunun, hastalara ilacı adeta bir sorumluluk, bir görev olarak benimsettiğini ve bu durumun tamamen ilaca bağımlı insanlar meydana getirdiğini söyledi.
 
Çekin, İbni Haldun’dan yaptığı:’’ Şehirliler daha çok tıbba ihtiyaç duyarlar. Çünkü onlar az hareket eder, kötü hava teneffüs ederler ve çok yerler. ‘’alıntısına  ‘’Tartışmasız kabul ettiğimiz kurallardan bu işe başlamalıyız.’’ sözlerini ekleyerek sunumunu tamamladı.
 
Aydın: ‘’Akli dengesi yerinde iken sigara, alkol, uyuşturucu kullanmak israf mı değil mi?’’
Öğlen arasının ardından Prof. Dr. Selami Albayrak’ın başkanlığını yaptığı üçüncü oturuma geçildi. ‘’Sağlıkta israf sağlıktan israf mıdır’’ başlıklı bir tebliğ sunan Prof. Dr. Sabahattin Aydın, sözlerine israf kavramına değinerek başladı. İsrafın izafi anlam taşıdığını belirten Aydın, bu anlayışın kişinin ekonomik durumu, dünya görüşü gibi etkenlerle değişebileceğinin altını çizdi.
 
Aydın, Türkiye’deki sağlık bütçesine, ilaç harcamalarına, tıbbi cihaz kullanımına yönelik verdiği rakamlarla mevcut kaynağı kullanmada sorunlar yaşandığının altını çizdi.
 
Dünyada kişi başı sağlık harcamalarındaki mevcut durumun adaletsizliği en iyi şekilde yansttığını söyleyen Aydın, kişi başı en çok harcama yapan ABD’nin de sisteminde ciddi sorunlar olduğunu ve sistemin kendi içinde israfı barındırdığını belirtti.
 
Sağlıkta israfın; hayatın, zamanın, sağlığın ve sağlık için kaynakların ölçüsüz harcanması olduğuna değinen Aydın, buradaki ölçü kavramının kişinin baktığı yere göre çok büyük farklılıklar getireceğini söyledi.
 
Aydın, ‘’İsraf ve cimrilik arasında kalan iktisat ve cömertliğin sınırlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.’’ diyerek sunumunu noktaladı.
 
 
Tuzcu: ‘’Ne olduğu belirsiz ilaçlar birdenbire Türkiye’ye giriyor, bir kontrolsüzlük mevcut.’’
 
Prof. Dr. Volkan Tuzcu, ‘’Batı ülkelerindeki tedavi yöntemlerinin uygulanma kurallarının israf ve tasarruf açısından ülkemizle karşılaştırılması’’ başlıklı tebliğini sundu. Sözlerinin başında yeni bir ilacın çıkım aşamalarının neler olduğuna değinen Tuzcu, ABD’de bu işlemlerin nasıl yürütüldüğünden bahsetti.
 
İlaç çıkarmanın maliyeti yüklü bir iş olmasından dolayı ülkemizin bu konuda çok ileride olduğunu söylemenin güç olduğunu belirten Tuzcu, ilaç üzerine çalışacak yeterli kaynağımızın ve bu konuda yetişmiş insanların da pek bulunmadığını söyledi.
 
Kurtarıcı ülke vasfıyla ilaç şirketlerinin içine sinmediği ilaçları kobay ülkelere gönderip, bu ülkelerde denediğini ve Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olduğunu belirten Tuzcu, ‘’Kimi zaman ne olduğu belirsiz ilaçlar Türkiye’ye giriyor, bir kontrolsüzlük mevcut’’ dedi.
 
Tuzcu, Türkiye’de mevut bulunan ihale sisteminden ötürü hekimin hasta üzerinde istediği malzemeyi kullanamadığına dikkat çekti.
 
Tuzcu, tebliğine israfı önlemede denetlemenin çok önemli olduğunu ve sağlık personelinin de moralinin çok bozuk olduğunu belirterek son verdi.
 
Sur: ‘’İsraf tartışmaları verimlilik düzleminde ele alınmalı.’’
‘’Sağlık hizmetlerinde tahsisat verimliliği ve operasyonel verimlilik’’ başlıklı tebliği ile üçüncü oturumun son konuşmasını Prof. Dr. Haydar Sur yaptı. Sunumunun başında Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık sistemleri için olmazsa olmaz saydığı; etkinlik, verimlilik ve hakkaniyete bir de insaniyeti ekleyen Sur, ‘’İnsaniyeti ortadan kaldırırsanız ne yaparsanız yapın hastayı yine küstürürsünüz.’’ dedi.
 
Sur, verimliliği farklı tanımları ile ele alarak, bu tanımlamaların verimliliği uygulayan birime göre değişeceğini belirtti. Teknik, üretimsel ve sosyal verimlilik kapsamlarını inceleyen Sur, operasyonel verimlilik için tahsisat verimliğinin de mutlaka mevcut bulunması gerektiğinin altını çizdi.
 
Sur, ülke çapında verimlilik analizini inceleyecek çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.
 
Erdoğmuş: ‘’ Bugünün kariyeri basketbol tarzı kariyerdir. Oyun çok hızlıdır. Oyuna giren maksimum faydayı sağlar ve çıkar.’’
 
Günün son oturumunun ilk konuşmasını ‘’İsrafın Görünmeyen Yüzünü İyileştirmek: Yönetim ve Organizasyon ‘’ başlıklı tebliği ile Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş yaptı. Erdoğmuş, sağlıkta israf konusunun görünmeyen yüzü olan yönetim ve organizasyonu inceledi.
 
Kurumsal başarının farklı boyutlarda ele alındığına değinen Erdoğmuş, sadece finansal boyutta başarıyı değerlendirmeyi dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzetti ve ‘’Bu anlayış nerede olduğunuzu gösterir ama nereye gittiğinizi göstermez.’’ dedi.
 
İki basamaklı kariyer yoluna dikkat çeken Erdoğmuş, uzmanlara yönetsel eğitim verilmemesinin birçok olumsuz sonuç doğurduğunun altını çizdi. Erdoğmuş, iyi bir uzmanın yönetici yapıldığı zaman kaybın çift boyutlu olabileceğine değinerek, iyi uzmanları yönetici yapmadan nasıl bulundukları konumda tutulabileceğinin düşünülmesinin gerektiğini söyledi.
 
Kişi iş uyumuna ve pozitif psikolojik sermayeye vurgu yapan Erdoğmuş, günümüz kariyerini basketbol oynuna benzeterek sunumunu tamamladı.
 
Şahin: ‘’Hastanelerin dolum oranlarına göre performans ölçülürse başarısızlık maliyeti üzerine bütçe oluşturulmuş demektir.’’
 
Sempozyumun son konuşmasını ‘’Sağlıkta İsrafı Önlemede Kalite Yönetim Sisteminin Rolü ve Önemi’’ başlıklı tebliği ile Hidayet Şahin yaptı. Şahin, konuşmasının başında israfı önleme adına doğru politika koymadan, hedef belirlemeden, planlama yapmadan sadece bireyin davranışının değişmesini bekleyerek sorunu düzeltmeye çalınmanın hayal olduğunu belirtti.
‘’İzlendiğini ve ölçüldüğünü hisseden insan en doğru hareket eder.’’  diyen Şahin, sadece alkol ve pamuk denetlemesiyle bile bir hastanenin yılda 2 trilyon kazanç sağladığını belirtti.
 
Başarısızlık maliyeti üzerinden birçok defa değerlendirmelerin yapıldığının altını çizen Şahin, ‘’Allah hepimizi başarısızlık maliyetlerinden korusun.’’ diyerek sözlerine son verdi.
 
Prof. Dr. Recep Öztürk’ün yapmış olduğu genel bir değerlendirme ardından sempozyum sona erdi.
 
                                                                                                        
                                                                                     Ahmet Özen - Tuncay Sandıkçı
 
 
 
 * Sempozyumun sunumlarına ve fotoğraflarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 

Mevcut Kayıtlar

ISAR Tanıtım Videosu

Vakfımızı anlatan tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız
Devam
ÖZBEKLER TEKKESİ İHTİSAS MERKEZİ

ÖZBEKLER TEKKESİ İHTİSAS MERKEZİ
Devam
TIP VE AHLAK ÇALIŞMA GRUBU

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, 2009 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren ve ISAR Vakfı çatısı altında ülkemizin muhtelif coğrafyalarından gelen hekim ve fıkıhçıların katılımıyla gerçekleşen çalışma grubudur.
Devam
2014 Mezuniyet Törenimiz İLAM'da Yapıldı

2013-2014 dönemi mezuniyet töreni 12 Eylül Cuma günü İLAM konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Mezuniyet törenimize katılarak bizleri şereflendiren hocalarımıza, mütevelli heyetimize ve değerli misafirlerimize teşekkür ederiz.
Devam
10 Day Crash Course in Analytic Philosophy and Analytic Theology for Students of Kalam

İSAR'ın ev sahipliği, John Templeton Vakfı ile Kelam Araştırma ve Medya'nın katkılarıyla 1-12 Eylül arasında Özbekler Tekkesinde İslami Analitik Teoloji Girişimi olarak kelam çalıştayı gerçekleştirildi. Çalışmanın öğlene kadar olan kısmında İngilizce olarak batı felsefesinin önemli meseleleri tartışılırken öğlenden sonraki programda Arapça olarak Kelam geleneğine dair çalışmalar yapıldı. Bu sayede genelde kelam alanında eğitim almış olan Arap ve Türk öğrenciler kendi çalıştıkları konular ile batı felsefesinin özellikle de analitik felsefenin karşılıklarını öğrenmek, karşılaştırmak ve tartışmak imkanı buldular.
Devam
İSAR İslam ve Finans Seminerleri 10

İSAR İslam ve Finans Seminerleri, İslami Açıdan Sigorta (Tekafül) konusunun tartışıldığı onuncu seminerini gerçekleştirdi.
Devam
İSAR İslam ve Finans Seminerleri 9

İSAR İslam ve Finans Seminerleri, Faizsiz Bankacılık Uygulaması Olarak Sukuk'un tartışıldığı dokuzuncu seminerini gerçekleştirdi.
Devam
İSAR İslam ve Finans Seminerleri 7

İSAR İslam ve Finans Seminerleri, Faizsiz Bankacılıkta Fon Kullandırma Yöntemi Olarak Istısna ve Selem akitlerinin tartışıldığı yedinci seminerini gerçekleştirdi.
Devam
İSAR İslam ve Finans Seminerleri 6

İSAR İslam ve Finans Seminerleri'nin altıncısını 22 Aralık 2012'de gerçekleşti. Faizsiz Bankacılıkta Fon Kullandırma Yöntemi Olarak İcare'nin teorik boyutunun yanısıra uygulamadaki sorunları da tartışıldı.
Devam
İSAR İslam ve Finans Seminerleri 5

İSAR İslam ve Finans Seminerleri'nin beşincisini 24 Kasım 2012'de gerçekleştirdik. Faizsiz Bankacılıkta Fon Kullandırma Yöntesmi Olarak Murabahanın teorik boyutunun yanısıra uygulamadaki sorunları da tartışıldı.
Devam
İSAR İslam ve Finans Seminerleri 4

İslami Bankacılığın teori ve pratiği ile ele alındığı İslam ve Finans Seminerleri'nin dördüncüsü 20 Ekim 2012'de Doç. Dr. Servet Bayındır ve Avukat Bekir Halaçoğlu ile devam etmektedir.
Devam
Osmanlı Hukuk Düşüncesi Seminerleri

İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu, Osmanlı Hukuk Seminerlerinin birincisini gerçekleştirdi.
10 Mart 2012
Devam
Fıkıh Düşüncesi Toplantıları

İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu, Fıkıh Düşüncesi toplantılarının altıncısını gerçekleştirdi.
25 Aralık 2011
Devam
Fıkıh Düşüncesi Toplantıları

Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez'le Fıkıh Düşüncesi toplantıların beşincisini düzenledi.
11 Aralık 2011
Devam
İstanbul İslami Finans Sonbahar Okulu

İstanbul İslamî Finans Sonbahar Okulu Durham Üniversitesi ve İSAR’ın işbirliğiyle gerçekleştirildi.
19-22 Eylül 2011
Devam
Fıkıh Düşüncesi Toplantıları

Fıkıh Düşüncesi Toplantıları
İSAR Mukayeseli Hukuk Çalışma Grubu, Fıkıh Düşüncesi toplantılarının dördüncüsünü gerçekleştirdi.
14 Mayıs 2011
Devam
Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu 2. Çalıştayı

Çalıştay
İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, "Yaşamın Başlangıcına Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler" başlığıyla II. Çalıştayını gerçekleştirdi.
30 Nisan 2011
Devam
İSAR Konferansları

Özbekler Tekkesi'nde 17 Aralık Çarşmaba günü saat 18.00 da Farhan Mujahid Chak'ın ''Islam and Pakistan's Political Culture" serlevhalı konferansı olacaktır.
Devam
E-BÜLTEN ÜYELİK :       Adınız Soyadınız * :      E-posta Adresiniz * :
FOTO GALERİ
Vakfımıza ait aktivite, konferans v.b. tüm fotoğraflar için tıklayınız ...
VİDEO GALERİ
Vakfımıza ait aktivite, konferans v.b. tüm videolar için tıklayınız ...
KATOLOG / BROŞÜRLER
Vakfımıza ait katolog / broşürlere buradan ulaşabilirsiniz...
BÜLTEN
BÜLTEN'imizin 7.sayısı ve diğer sayılarını takip etmek için tıklayınız ...
Bilişim
Personel Bilgi Sistemi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kütüphane Yönetim Sistemi
Akademik
Genel Bilgiler
Akademik Takvim
Seminer Programları
Araştırma
Genel Bilgi
Araştırma Grupları
Güncel Duyurular
Yayın
Yeni Yayınlar
Üyelerimizin Yayınları
Süreli Yaynlar
İLETİŞİM /İRTİBAT
İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI
Adres : Selami Ali Mh. Selaniklililer Cd. No: 44/1 Bülbülderesi Üsküdar İstanbul,Türkiye
Tel : + 90-216-3109920
Fax : + 90-216-3912633
Genel konularda soru ve yorumlarız için info@isar.org.tr adresine, web sitesi ile ilgili soru ve yorumlarız için webmaster@isar.org.tr adresine mesaj gönderebilirsiniz.
İsar Vakfı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır
Google +