EDUCATION CENTER ACADEMIC BOARD

Mürteza Bedir, Prof.

Mürteza Bedir, Prof.

İstanbul University, Faculty of Theology

Murteza Bedir graduated from Marmara University, Faculty of Theology in 1992. He completed his master's degree in law at London University. He earned Ph.D. degree at the University of Manchester with his thesis, "Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory". Bedir has various studies in the subjects of Islamic/Hanafi legal theory, comparative law, Islamic law and modernization, fatwa literature and waqf law. Murteza Bedir has books titled “Buhara School of Law: 10-13th Centuries”, “An Analysis in the Context of Central Asian Waqf Law” (in Turkish), “The Book of Adha” (in Turkish); “Sunnah: Hz. The Universal Message of the Prophet” (in Turkish); “Fiqh, Madhab and Sunnah: Authority of the Prophet in the Hanafi Fiqh Theory” (in Turkish). Besides, he is the author of many translations, journal articles, conference papers and encyclopedia articles. Bedir is currently a professor at the Faculty of Theology at Istanbul University and is also the dean of the Faculty of Theology.

Recep Şentürk, Prof.

Recep Şentürk, Prof.

İbn Haldun University, Sociology Department

He was born in 1964 in Çankırı. He has a BA in Theology from Marmara University. After receiving his master's degree in Sociology at Istanbul University in 1988, he became a research assistant in the same department. In 1998 he completed his Ph.D. studies at Columbia University in New York. He became an associate professor in 2003 and professor in 2008.

He was a faculty member at Fatih University in the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration. He worked as a researcher at İSAM. Currently, Şentürk is the director of the Institute of Alliance of Civilizations, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University (FSMVU). He is also the chairman of the International Ibn Khaldun Society and a member of the board of trustees at Sabahattin Zaim University.

His Books

Qur’an Translation Mehmed Akif Ersoy (in Turkish) (Istanbul 2012)
Open Civilization (in Turkish) (Istanbul 2010)
Sociology of Turkish Thought: From Fiqh to Social Sciences (in Turkish) (2008)
Human Rights and Islam: Sociological and Fiqh Approaches (in Turkish) (Istanbul 2007)
Modernization and Sociology (in Turkish) (Istanbul [1996] 2006)
Malcolm X (in Turkish) (Istanbul 2006)
Narrative Social Structure: Hadith Transmission Network 610-1505 (California: Stanford University Press, 2005)
New Religious Sociologies (in Turkish) (Istanbul 2004)
Social Memory: Hadith Trauma Network 610-1505 (in Turkish) (Istanbul 2004)

Necmettin Kızılkaya,  Prof.

Necmettin Kızılkaya, Prof.

İstanbul University, Faculty of Theology

Necmettin Kızılkaya graduated from the Marmara University Faculty of Theology in 2001 and then received a master's degree in Islamic Law and Civil Law from the same university. He completed his Ph.D. at Selçuk University, Institute of Social Sciences in 2011 with his dissertation in the field of Islamic law. Kızılkaya's studies are mostly concentrated in the fields of Islamic law and economics. In particular, the history of Islamic law, subgenres emerged in Islamic law such as qava’id and furuq, Islamic economics and contemporary issues of fiqh are among his topics of interest. Kızılkaya, who has many studies published in various languages in the field of Islamic law, is currently working as a faculty member in the Department of Islamic Law at the Faculty of Theology at Istanbul University.

Prof. Dr. Süleyman Kaya

Prof. Dr. Süleyman Kaya

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat

1974 Pendik doğumlu olup aslen Trabzonludur. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (1993) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1998) mezun oldu.  M. Ü. İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (2000) ve doktora (2007), aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (2003) yaptı. İstanbul Ü. İlahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Arapça ve Almanca bilen Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Zahit Atçıl

Doç. Dr. Zahit Atçıl

İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Tarih

1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimi İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarına Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde devam ederek, “State and Government in the Sixteenth-Century Ottoman Empire: The Grand Vizierates of Rüstem Pasha (1544-1561)” başlıklı doktora tezi ile 2015 yılında mezun oldu. Osmanlı diplomasi tarihi, bürokrasi tarihi ve entelektüel tarihi konuları ile ilgilenen Atçıl'a 2020 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü verildi. İslam Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yürüten Atçıl, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr. Ercüment Asil

Dr. Ercüment Asil

İbn Haldun Üniversitesi - Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup yüksek lisansını 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde Modern Türkiye Tarihi alanında tamamladı. Daha sonra Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde ikinci bir yüksek lisans yapıp 2017 senesinde “Modern Zihnin Peşinde: Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimin Popülerleşmesi, Orta Sınıfların Gelişimesi ve Dini Dönüşüm, 1860-1880” başlıklı tezi ile aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. 2012-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde İslam ve Osmanlı tarihi dersleri veren Ercüment Asil halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ondokuzuncu yüzyıl modern bilimlerinin Osmanlı ve İslam dünyasındaki kültürel ve entelektüel etkilerini araştıran Ercüment Asil Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Enes Tüzgen

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Enes Tüzgen

İSAR

Abdullah Enes Tüzgen lisans eğitimini onur derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde (2008), yüksek lisansını Prof. Dr. Şerif Mardin'in danışmanlığında Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı (2010). Doktorasını "Normative Consensus and Regional Orders: Saudi Reaction to Systemic Crises in the Middle East" başlıklı teziyle University of Delaware'de (A.B.D.) yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri, Orta Doğu siyaseti, dış politika analizi ve bölgesel entegrasyon bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Muhammed Akif Koç

Muhammed Akif Koç

Abdullah Tivnikli Vakfı

Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tasavvuf alanında yaptı. Aynı üniversite ve bölümde doktora çalışmasına "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şeyh Bedreddin Varidat'ı" ismiyle devam etmektedir. İSAR'da Vakıf Müdürü olarak görev yapmaktadır.