Türkiye’de Katılım Bankacılığının Kuruluşu: Hatıralar

14 April 2018
11:02

Bülten Yazımız

“Türkiye’de Katılım Bankacılığının Kuruluşu: Hatıralar” isimli konferans, İSAR Mütevellisi Abdullah Tivnikli’nin konuşmacı olarak katılımlarıyla 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi. İSAR Konferans Salonu’nda düzenlenen program, İSAR öğrenci ve hocalarının yanı sıra finans dünyasının önemli isimleri tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi.

Konuşmasına finansman ve faizsiz bankacılık kavramlarını açıklayarak başlayan Abdullah Tivnikli, kapitalist sistemin mevcut işleyişini finans kuruluşlarının tarihsel arka planına giderek izah etmeye çalıştı. Göçebe kültürden imparatorluğa giden yolda eşsiz bir başarı kaydedilmişse de para işlerine çok girilmediğini ifade eden Tivnikli, batıda ve coğrafyamızda yaşanan farklı finansal tecrübe ve gelişmelere temas ederek konuşmasını sürdürdü.

Yakın tarihimizde belirli holdinglerin elinde tuttuğu tekelleşen kredi sistemi ile Anadolu’nun sermayeden mahrum bırakıldığı ve gelişemediğini ifade eden Tivnikli, 1984 yılında başlayan bir çaba ile Anadolu insanına sermaye sağlanması konusunda birtakım somut girişimlerde bulunduklarını ifade ederek katılım bankalarının hayata geçirilme sürecini bizzat kendi tecrübeleri üzerinden dinleyenlerle paylaştı; Kayseri, Gaziantep ve Denizli gibi örneklerle Anadolu sermayesinin gelişimine değindikten sonra bu sermaye desteğinin faizsiz bir şekilde temin edildiğine özellikle vurguda bulundu.

Murâbaha ve selem akdi gibi İslami enstrümanların günümüzde nasıl tercih edilebileceği, katılım bankalarının faizsiz sermaye desteğini nasıl sağladığı, geçmişte ve süreç içerisinde önemli istişare mekanizmalarının sürece bulunduğu pozitif katkılar, danışma kurulları ve yetişmiş personelin seçiminde dikkat edilen ve edilmesi gereken hususlar gibi çeşitli konular hakkında önemli anekdotlar paylaşan Tivnikli, özellikle de faiz sisteminden faydalanan ulusal ve uluslararası aktörlerin çıkardığı engellerden bahsederek zorlukları nasıl aştıklarını hatıralar eşliğinde aktardı.

Konferans sırasında başta İSAR öğrencileri olmak üzere genç jenerasyondan beklentilerini öğrenmeye çalışan Abdullah Tivnikli, 60-70 yılda Endülüs sınırlarına kadar dayanan Müslümanları işaret ederek adanmış ve muhsin insanların neler yapabileceğine dair tarihten ve günümüzden birtakım örnekler zikretti. Sermayenin önemine tekrar dikkat çekerken faizsiz sistemin hem teorik hem de pratik açıdan güçlenmesi başta olmak üzere birçok güncel meselenin çözüme kavuşturulması için kendini adamış ve profesyonel alternatifler sunabilecek insanların yetişmesi gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.