Hukuk Atölyesi : Asım Cüneyd Köksal

12 November 2014
17:05

Güncel hukuk düşüncesine dair kitapların okunup tartışıldığı bir atölyedir. Atölyede saf hukukî meselelerin yanısıra, hukuk merkezli olmakla birlikte etik ve siyasi alana kayan düşünce ve tartışmaları içeren kitaplar da okunup tartışılmakta, bu düşünceler başta fıkıh olmak üzere klasik İslâmî geleneğe mensup  yaklaşım ve nazariyelerle mukayese edilmektedir.