Hukuki, Felsefi ve Tarihi Temelleriyle Telif Hakkı Okuma Grubu

16 October 2021
10:37

Bu okuma grubunda telif hukukunun Batı'da tarihsel olarak nasıl geliştiği ve hangi felsefi temellere dayandığı incelenecektir. Bu anlamda öncelikle Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk geleneklerinde telif hukuku mefhumunun nasıl bir tarihi tekamül geçirdiği incelendikten sonra telif hukuku konusunda çeşitli zamanlarda ileri sürülmüş teoriler bir akademik yıl boyunca aylık toplantılarda ele alınacaktır. Bu doğrultuda telif hukukunun faydacılık, emek teorisi, kişilik teorisi, insan hakları, kamu yararı, tekel hakkı kavramlarla olan ilişkisi incelenecektir. Bu konuların ele alındığı aylık toplantıların tamamlanmasından sonra, bu okuma grubunun devamı olarak telif hukukunun İslam hukuk geleneğinde ve Türk hukuk tarihinde nasıl bir tarihi seyir incelendiği konusunun masaya yatırıldığı ikinci bir okuma grubu çalışması yapılması planlanmaktadır.

Ayda bir çevrimiçi olarak yapılması planlanan oturumlardan her birini bir katılımcı modere edecektir. Bunun yanında katılımcıların her ay için belirlenen yazıyı (yaklaşık 20-30 sayfa) okuması beklenmektedir. Oturumların gün ve saatleri katılımcılarla yapılacak olan istişare sonunda kararlaştırılacaktır.

Atölye başvurusu için tıklayınız.