İSAR Konferansları - Geç Osmanlılarda Mühendislik ve Mizah

23 November 2018
14:58

“İzahı yapılamayan şeylerin mizahı olur.” Bu sözün hakikatte neye tekabül ettiği bir yana, şakanın tarihi belki de insanlığın tarihi kadar eskiye götürülebilen bir tarihtir. Toplumların ve toplulukların kültürlerinden ve dünya görüşlerinden direkt olarak etkilenen mizah anlayışları ve şakalar, sadece yüzeysel bir şekilde değil, daha derin bir manada toplumların müşahhas özelliklerini gözler önüne sererler. 


24 Kasım 2018 tarihinde Prof. Dr. Tuncay Zorlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “Genç Osmanlılarda Mühendislik ve Mizah” isimli konferans, bir yandan Mühendis Mekteb-i Âlîsi (bugünkü adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi) öğrencilerinin amatör bir şekilde çıkarttıkları mizah dergisi olan “Şaka” üzerinden entelektüel ve teknoloji tarihi okuması yaparken, diğer yandan da 19-20.yy Osmanlısı’nın bir panoramasını çiziyor. Osmanlı modernleşmesi, mühendislik-modern bilim eğitim tarihi ve mizah tarihi üçgeninde gerçekleştirilen konferans yeni kurulan Cumhuriyet’in ilk dönem tarihine de ışık tutmaya çalışıyor.