MODERNLEŞME, PROTESTANLAŞMA VE SELEFİLİK
Modern İslami Yorumlarda Metnin/Nassın Araçsallaştırılması22.09.2017 - 24.09.2017


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mürteza BEDİR
Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
Doç. Dr. Asım Cüneyt KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Nail OKUYUCU
Arş. Gör. Murat SARITAŞ
Arş. Gör. Tuba ERKOÇ BAYDAR
Arş. Gör. Merve ÖZDEMİR
Arş. Gör Hüseyin SAĞLAM