ŞERHU MÜSNEDİ EBÎ HANÎFE DERSLERİ - ZEKERİYA GÜLER - TAMAMLANDI

İmam Ebû Hanîfe’nin Müsnedi, ondan rivayet edilen hadislerden oluşmaktadır. Müsned, Hanefî hadis, tefsir ve fikıh âlimi Ali el-Kārî tarafından şerhedilmiştir. Hadislerin sebeb-i vürudunu, mana ve maksadını, garip ve müşkil noktalarını açıklayan bu nevi kitaplar, onları doğru anlama ve yorumlama melekesini geliştirmektedir.