EĞİTİM MERKEZİ AKADEMİK KURULU

Prof. Dr. Mürteza Bedir

Prof. Dr. Mürteza Bedir

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını 'Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory' teziyle tamamladı. Bedir’in 'İslam/Hanefî hukuk teorisi' 'mukayeseli hukuk' 'İslam hukuku ve modernleşme' 'fetva edebiyatı' gibi farklı çalışma alanları yanında 'vakıf hukuku' ile ilgili çeşitli çalışmaları vardır. Murteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitapları yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri vardır. Bedir halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Recep Şentürk

Prof. Dr. Recep Şentürk

İbn Haldun Üniversitesi - Sosyoloji

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümden yüksek lisans yapmış (1988) ve aynı bölümde asistan olmuştur (1988-1989). Doktorasını Amerika’da Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapmıştır (1998). İSAM’da araştırmacılık (1998-2007) yapmıştır. İSAR çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek olmaktadır. İbn Haldun Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.


Atlanta’da Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir araştırmacı olarak insan hakları konusunda araştırma yapmıştır (2002-2003). British Academy’nin davetlisi olarak Oxford Brookes Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesinde insan hakları konusundaki çalışmalarını yürütmüş ve aynı konuda İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar vermiştir (2005). Evli ve dört çocuk babası olup, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Kitapları

Kur'an Meali Mehmed Akif Ersoy (Istanbul 2012)
Türk Düşüncesinin Sosyolojisi: Fıkıh’tan Sosyal Bilimlere (2008)
İnsan Hakları ve İslam: Sosyolojik ve Fıkhî Yaklaşımlar (İstanbul 2007)
Malcolm X (Istanbul 2006)
Narrative Social Structure: Hadith Transmission Network 610-1505 (California: Stanford University Pres, 2005)
Yeni Din Sosyolojileri (İstanbul 2004)
Toplumsal Hafıza: Hadis Rivayet Ağı 610-1505 (İstanbul 2004)
Modernleşme ve Toplumbilim (İstanbul [1996] 2006)
Açık Medeniyet (İstanbul 2010)

Resmi web sitesi için tıklayınız

Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya

Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat

Necmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001’de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011’de doktorasını tamamladı. Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, kavâid ve furûk gibi İslam hukukunda ortaya çıkmış alt yazım türleri, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta olup İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmektedir.

Prof. Dr. Süleyman Kaya

Prof. Dr. Süleyman Kaya

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat

1974 Pendik doğumlu olup aslen Trabzonludur. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (1993) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1998) mezun oldu.  M. Ü. İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans (2000) ve doktora (2007), aynı üniversitenin İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (2003) yaptı. İstanbul Ü. İlahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Arapça ve Almanca bilen Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Zahit Atçıl

Doç. Dr. Zahit Atçıl

İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Tarih

1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimi İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarına Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde devam ederek, “State and Government in the Sixteenth-Century Ottoman Empire: The Grand Vizierates of Rüstem Pasha (1544-1561)” başlıklı doktora tezi ile 2015 yılında mezun oldu. Osmanlı diplomasi tarihi, bürokrasi tarihi ve entelektüel tarihi konuları ile ilgilenen Atçıl'a 2020 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü verildi. İslam Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yürüten Atçıl, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr. Ercüment Asil

Dr. Ercüment Asil

İbn Haldun Üniversitesi - Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup yüksek lisansını 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde Modern Türkiye Tarihi alanında tamamladı. Daha sonra Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde ikinci bir yüksek lisans yapıp 2017 senesinde “Modern Zihnin Peşinde: Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimin Popülerleşmesi, Orta Sınıfların Gelişimesi ve Dini Dönüşüm, 1860-1880” başlıklı tezi ile aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. 2012-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde İslam ve Osmanlı tarihi dersleri veren Ercüment Asil halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ondokuzuncu yüzyıl modern bilimlerinin Osmanlı ve İslam dünyasındaki kültürel ve entelektüel etkilerini araştıran Ercüment Asil Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Enes Tüzgen

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Enes Tüzgen

İSAR

Abdullah Enes Tüzgen lisans eğitimini onur derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinde (2008), yüksek lisansını Prof. Dr. Şerif Mardin'in danışmanlığında Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı (2010). Doktorasını "Normative Consensus and Regional Orders: Saudi Reaction to Systemic Crises in the Middle East" başlıklı teziyle University of Delaware'de (A.B.D.) yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri, Orta Doğu siyaseti, dış politika analizi ve bölgesel entegrasyon bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Muhammed Akif Koç

Muhammed Akif Koç

Abdullah Tivnikli Vakfı

Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tasavvuf alanında yaptı. Aynı üniversite ve bölümde doktora çalışmasına "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Şeyh Bedreddin Varidat'ı" ismiyle devam etmektedir. İSAR'da Vakıf Müdürü olarak görev yapmaktadır.