ARAPÇA DEYİMLER SÖZLÜĞÜNÜN 2. BASKISI ÇIKTI

22 Temmuz 2019
13:52

Dünya üzerindeki hemen her dil, muhatabın daha ilk kelimesini duyar duymaz hemen devamında gelecek olan sözcüğü de duymak isteyeceği kalıplaşmış birtakım söz öbeklerine sahiptir. Türkçede eşdizimli sözcükler, Arapçada mütelâzimât şeklinde karşılanan ve ifade gücünü artırmakla birlikte konuşma diline akıcılık ve zenginlik kazandıran bu söz grupları, bir lisanı anadili seviyesinde konuşabilmenin temel kriterlerinden biri olarak görülür. Öte yandan dil öğrenirken ezberlenen tekil kelimeler ne kadar çok olursa olsun, bu özel söz öbeklerini bilmek, gerek dili bütün imkanlarıyla birlikte kullanmak ve gerekse iletişimde düşülecek olası hataları engellemek bakımlarından oldukça önemli bir rol üstlenir.

Elinizdeki kitap, bu yönüyle son derece zengin bir dil olan Arapçada yaygın olarak bir arada kullanılan, gerçek anlamlı kalıplaşmış söz gruplarını derleme amacıyla hazırlanmıştır. Arapça eğitimi alan öğrencileri merkeze alarak düzenlenen bu sözlük, eşdizimli kelimeleri Türkçe karşılıkları ve örnek cümleler eşliğinde gösteren pedagojik bir çalışmanın ürünü olarak ilgililerin istifadesine sunulmuştur.