İSAR HESAPLAMALI SOSYAL BİLİMLER KONUŞMALARI VE KEŞFÜ’Z-ZÜNUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA PROJESİ

7 Şubat 2022
09:40

İSAR Hesaplamalı Sosyal Bilimler Konuşmaları ve Keşfü’z-Zünun Eğitim ve Araştırma Projesi kapsamında 5 Şubat 2022 tarihinde, “Footprinter Görselleştirme Platformu: Kur’an’ın Fıkıh Eserlerindeki Konumu” isimli çevrimiçi sunum, Harvard Üniversitesi’nden Dr. Yusuf Çelik tarafından gerçekleştirildi.