İSAR YURTDIŞI KIŞ KAMPI WASHİNGTON DC / ABD

15 Şubat 2016
09:00

Yazar
Ömer Koçyiğit

Bülten Yazımız

İSAR’ın ABD’nin farklı vilayetlerinde öğrenim gören talebeleri olarak, Maryland’de bulunan Diyanet Center of America’da buluştuk. 4-7 Şubat tarihleri arasında üç gün süren bu program, İSAR’ın uluslararası kanadı olan İSAR International’ın ABD’deki ilk kış kampı oldu. İstanbul’dan Recep Şentürk ve Necmettin Kızılkaya, Minnesota’dan Hasan Karataş ve Harvard’dan Mehmet Özturan hocalarımızın öncülüğünde, yeni açılan Diyanet Center of America’da toplandık. İSAR’da uzun yıllar ilim tahsil eden ve ardından ABD’ye doktora yapmak üzere veya araştırma amaçlı olarak gelen İsarîler olarak bir araya gelmek nasip oldu. Hanımlar ve çocuklarla beraber 33 kişilik sayıya ulaşan kış kampı grubu, çeşitli etkinliklerle programı tamamladı. Sabah namazı sonrasında camide Recep Hocamızın Mektubat sohbetleri, kampta güne başlarken ilk toplantıları mız oldu. Bununla beraber hocamızla Taşköprizâde’nin Mevzû‘âtu’l-‘Ulûm kitabının dördüncü mukaddimesi olan “Nazar ve Tasfiye” bölümünü mütalaa ettik. Ayrıca doktora eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızın çalışma alanları hakkında yaptıkları sunumlar ve sonrasındaki soru cevaplar, kamptaki en yoğun oturumları oluşturdu. Hanımlar ise Amerika tecrübeleri ve Amerika’da eğitim konulu muhabbetleri ile birlikte, Fahrunnisa Erdem Hanımefendi’nin “Ailede İletişim” başlıklı iki günlük seminerinden istifade ettiler. Amerika’nın muhtelif bölgelerinden kampa katılan İsarîlerin ve geldikleri üniversitelerin listesi şöyle:

 • Abdullah Haris Toprak / University of Pennsylvania

Bilim Tarihi & Mühendislik / Doktora

 • Abdullah Enes Tüzgen / University of Delaware

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Doktora

 • M. Tahir Kılavuz / University of Notre Dame – Siyaset Bilimi / Doktora
 • Ahmet Köroğlu / İstanbul Üniversitesi & Columbia University

Siyaset Bilimi / Doktora Araştırması

 • Ahmet Çelik / Marmara Üniversitesi & Columbia University

İslam Hukuku / Doktora Araştırması

 • Yusuf Ünal / Emory University – Tarih & Orta Doğu Çalışmaları / Doktora
 • Ömer Koçyiğit / Leiden University & University of North Carolina

Tarih & Orta Doğu Çalışmaları / Doktora

 • Habib Saçmalı / University of California, Davis – Tarih / Doktora
 • Abdullah Azzam Tüzgen / Rice University – PDR & Eğitim / Doktora
 • Nurullah Güleç / Boston University – İktisat & Matematik / Değişim Programı
 • Ömer Taşgetiren / Georgia State University – Siyaset Bilimi / Doktora
 • Kenan Tekin / Columbia University – Orta Doğu Çalışmaları / Doktora
 • Rachid Nasibov / US Commission on International Religious Freedom

Uluslararası İlişkiler / Araştırmacı

Yapılan istişarelerle önümüzdeki yıllarda hem Avrupa’daki hem de diğer memleketlerdeki

kardeşlerimizin katılımıyla daha büyük kamplar gerçekleştirme temenni

ve hedefiyle bu yılki bereketli buluşmamız nihayet buldu.