İSAR'DA DEVLET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

20 Şubat 2015
16:02
İSAR  Daire-i Adalet Çalışma Grubu, Nasr Ulusal Araştırma ve İmam Azam Ebu Hanife Vakfı işbirliğiyle 6-7-8 Şubat 2015 tarihlerinde İsar Vakfı ev sahipliğinde Devlet konulu buluşmaların üçüncüsü olan “İslami Bakış Açısıyla Modern Devlette Kalite Standartları” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Arapça olarak gerçekleştirilen bu çalıştaya Türkiye’den ve yurt dışından birçok ilim adamı, siyasetçi ve araştırmacı katıldı.
 

“İslami Bir Bakış Açısıyla Modern Devlet” serlevhası ile çalıştayımız, şer’i sınırlara göre vatandaşların maslahatına olan şeylerin tahkikini ve onlara zararlı olan durumların da def edilmesini hedefleyen çalışmaların bir ürünü olarak gerçekleştirilmiştir. Devlet konulu buluşmaların ilk ikisinde Devlet Kuramı, daha çok tarihi kökenleri ve uygulamaları itibariyle ele alındı. Bu bağlamda ilk olarak “Geçmiş ve Gelecek Arasında Devlet”  başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Daha sonra bu doğrultuda “Makâsıdî Bir Bakış Açısıyla Devlet ve Toplum” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Bu silsilenin son halkasını teşkil eden üçüncü çalıştayda Modern Devlet, İslami bir bakış açısından hareketle kendisiyle kaliteye ulaşılabilecek temel kaideler etrafında, gerek müesseseler ve organlar, gerekse bunların görevleri ve değerleri itibarı ile ele alındı.