İSTATİSTİK VE MATEMATİK FELSEFESİ OKUMA GRUBU BAŞLIYOR

30 Eylül 2021
17:40

Antik Yunan felsefesinin kurucu metinlerinden 20. yüzyılın önemli düşünürlerine kadar matematiğin kökeni ve doğasına dair muhtelif tartışmalar olagelmiştir. Çeşitli felsefi geleneklerden gelen birçok düşünürün matematiğin doğasına dair yaptıkları birtakım mülahazalar ve ortaya attıkları teoriler matematik felsefesini mahiyeti itibariyle genişleterek zengin bir literatürün teşekkül etmesine önayak olmuştur. Bu noktada klasik dönemlerden tevarüs edilen ve halen tartışılmaya devam eden sayının (veya Matematiksel Objenin) mahiyeti, matematiksel önermelerin ontolojik düzlemde karşılığı ve bunun implikasyonları gibi son derece uzun tartışmaların konusu olan mevzuları irdeleyen bir okuma grubu oluşturulması planlanmaktadır. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın (İSAR) bünyesindeki araştırma merkezinde “Matematik ve İstatistik Felsefesi” olarak düzenlenen bu okuma grubunda, aktif katılım talep edilmekte ve her katılımcıdan çeşitli noktalarda katkı yapması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi: 6 Ekim 2021

Atölye başvurusu için tıklayınız.