OSMANLI SİYASET DÜŞÜNCESİ ATÖLYESİ: RECEP ŞENTÜRK-ŞAKİR YILMAZ-ASIM CÜNEYT KÖKSAL

20 Kasım 2014
17:07

Bu atölye Osmanlı siyaset düşüncesine kaynaklık eden Osmanlı öncesi seçme siyaset kaynaklarının okunup tartışılması ile başlamış bulunmaktadır. Bu kaynakların okunmasından sonra Osmanlı müelliflerinin kaleme aldığı farklı türlere ait (siyasî, tarihî, fıkhî, tasavvufî, felsefî) yazma ve basma eser ve risaleler okunup tartışılacaktır.