ÖZBEKLER TEKKESİ KONUŞMALARI 1-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZBEKLER TEKKESİ

4 Kasım 2014
17:13

Bedenen toplum içerisinde, kalben Yaradan ile beraber olmayı ifade eden “Halvet Der Encümen” kavramı Nakşibendi geleneğinin temel prensiplerinden biridir. İnsanın manevi tekamülünde halvet ve inzivayı gösterişli bulan Nakşibendiye bunların yerine toplumla kaynaşmayı ve sohbeti esas alır. “Halvet Der Encümen: Özbekler Tekkesi Konuşmaları” bu anlamda onsekizinci yüzyıldan beri İstanbul’un önemli Nakşibendi merkezlerinden biri olan Sultantepe Özbekler Tekkesi’nde tasavvuf ve mekanın tarihine dair bir dizi buluşmaya işaret etmektedir.Her ay mutad olarak yapılacak bu buluşmalar akademik seminerlerden, yarı-akademik konferanslar ve kamuya açık sohbet halkalarına varana dek çeşitli faaliyetler içermektedir. Bu buluşmalar sayesinde hem Sultantepe Özbekler tekkesinin tarihinin araştırılması için yeni işbirliklerinin ve projelerin temellerinin atılması, hem de tekkenin geleneğine uygun bir biçimde ihyası hedeflenmektedir.

Bu bağlamda Özbekler Tekkesi konuşmalarının ilki 10 Aralık Çarşamba günü saat 16.00 da Yrd. Doç.Dr. Muharrem VAROL'un vereceği " Geçmişten Günümüze Özbekler Tekkesi" konferansı ile başlayacaktır.