CİNSİYET ÇALIŞMALARI OKUMA GRUBU - TUNCAY SANDIKÇI - TAMAMLANDI

Cinsiyet meselesi uzunca bir süredir dünyanın gündemine farklı veçheleriyle gelmektedir. Tıptan psikolojiye, felsefeden sosyolojiye kadar birçok alanda cinsiyet konusundaki çalışmalar günümüz akademik dünyasını bir hayli meşgul eder haldedir. Cinsiyet çalışmaları okuma grubu dünden bugüne cinsiyet konusunda ele alınan meseleleri multidisipliner ortamda irdelemeye çalışan ilmi bir topluluktur. Bu topluluk cinsiyet kavramını farklı yönleriyle ele alıp, İslam'ın sözünün bu tartışmalar süregiderken nereye tekabül ettiğini anlayabilmeyi gaye edinmiştir.