HUKUK DÜŞÜNCESİ OKUMA GRUBU - ASIM CÜNEYD KÖKSAL - TAMAMLANDI

Batı’nın, gerek felsefesine gerek metodolojisine hakim olduğu modern hukuk anlayışı ile İslam Hukuk ve Siyaset düşüncesinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu okuma grubunda, Modern Hukuk düşüncesine kaynak olan en temel felsefi eserler ile gerek asırları aşan devlet geleneği ve hukuk düşüncemizi yansıtan, gerek geleneksel İslam Hukuk düşüncesini ve felsefesini anlayabileceğimiz eserler okunmuş, tahlil edilmiş ve yapılan oturumlarda tartışılmıştır. Bundan sonraki okumalarda, ‘devlet’in iki temel köşe taşı olan hukuk ve siyaset düşüncelerinin birbirlerine olan etkileri; bu etkileşimin somut hayata ontolojik ve epistemolojik yansımaları ele alınacaktır. Hukukun en karakteristik halinin müşahhas hale geldiği, siyasetin gelenek ve modernite arasında kaldığı İslam Devlet düşüncesine ve uygulamasına, modern hukuk düşüncesi de göz önünde bulundurularak, fıkhi bir perspektiften bakılacaktır. Bu usul izlenirken, tarihin farklı zamanlarında yaşamış ve dünyanın çeşitli yerlerindeki hukuk ve siyaset uygulamalarına tanık olmuş yazarların fikirlerini ihtiva eden kitaplar okunacak ve tartışılacaktır. ‘Siyasal İslam’ fikrinin, devlet düşüncesinin ‘Selefi’ yansımaları, fıkhın güncel meselelere ne gibi çözümler getirebileceği ve modern hukukun açmazları, bu toplantılarda tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacaktır. Bu tartışmalar yapılırken her türlü siyasi ideolojinin ve fanatizmin taassubundan sıyrılarak, günümüz devlet ve toplum düşüncesine çözümler üretilmeye çalışılacak ve özgürlük, demokrasi gibi kavramlar üzerine düşünülecektir.
 

ATÖLYEYE KATILIM ŞARTLARI:

1- Lisans veya Lisansüstü seviyesinde eğitim görüyor olmak

2- Yapılacak oturumlara düzenli katılmak

3- Verilen okumaları yapmak ve okuma ile ilgili değerlendirme yazısı yazmak