8. Öğrenci Sempozyumu21.04.2019 - 21.04.2019


VIII. İSAR Öğrenci Sempozyumu


İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) tarafından yedincisi tertip edilecek olan “İSAR Öğrenci Sempozyumu” 21 Nisan 2019 tarihinde Bülbülderesi merkez binada gerçekleştirilecektir.

İSAR Öğrenci Sempozyumu, İSAR Vakfı bünyesinde sunulan klasik ilmî disiplinler ile yüksek öğrenim kurumlarında eğitimini sürdüren İSAR öğrencilerinin kendi çalışma sahalarındaki kavram, yöntem ve problemleri akademik bir tebliğ halinde bir araya getirmeleri şeklinde düşünülmektedir. Çalışmanın gayesi, edinilen klasik birikimin çağdaş disiplinlerle temasa geçebilme potansiyelini vurgulama ve modern disiplinlere yeni düşünme imkanları kazandırma esaslarına dayanmaktadır. 

İSAR eğitimine devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımlarına açık olan sempozyum, katılımcıların ortak disiplinlere ait çalışmalarının kümelenmesi durumunda tıp, siyaset, hukuk, fıkıh, fennî bilimler, tarih, kelam, tasavvuf gibi tematik oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda tebliğler Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden herhangi birinde sunulacaktır. 

* Sempozyum İSAR Öğrencilerine Yöneliktir.