İSAR Öğrenci Sempozyumu
Din, Dil ve Toplum: Klasik Eserler, Modern Meseleler29.04.2017 - 29.04.2017


İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) tarafından tertip edilecek olan "Din, Dil ve Toplum: Klasik Eserler, Modern Meseleler" üst başlıklı İSAR Öğrenci Sempozyumu, 30 Nisan 2017 tarihinde İSAR Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

İSAR Öğrenci Sempozyumu, İSAR Vakfı bünyesinde sunulan klasik ilmî disiplinler ile yüksek öğrenim kurumlarında eğitimini sürdüren İSAR öğrencilerinin kendi çalışma sahalarındaki kavram, yöntem ve problemleri akademik bir tebliğ halinde bir araya getirmeleri biçiminde planlanmıştır. Çalışmanın gayesi, edinilen klasik birikimin çağdaş disiplinlerle temasa geçebilme potansiyelini vurgulama ve modern disiplinlere yeni düşünme imkanları kazandırma esaslarına dayanmaktadır.