Kâtip Çelebi: İslam Medeniyeti'nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi (Geçmişi ve Geleceği)06.03.2015 - 08.03.2015


Özet Gönderilmesinin Son Günü                        30 Kasım 2014
Kabul Edilen Tebliğlerin Açıklanması                 10 Aralık 2014
Tebliğlerin Tam Metninin Gönderilmesi             15 Şubat 2015
Sempozyum Tarihi                                                  6-8 Mart 2015