Osmanlı'da İlm-i Hadis Sempozyumu13.12.2019 - 14.12.2019


       Bilim Kurulu:

 1. Abdullah Aydınlı (Sakarya Üniversitesi)
 2. Abdullah Karahan (Uludağ Üniversitesi)
 3. Abdullah Taha İmamoğlu (Trakya Üniversitesi)
 4. Ahmed Snobar (29 Mayıs Üniversitesi)
 5. Ahmet Yücel (29 Mayıs Üniversitesi)
 6. Ayşe Esra Şahyar (Marmara Üniversitesi)
 7. Bekir Kuzudişli (İstanbul Üniversitesi)
 8. Beşir Avvad Maruf (The World Islamic Sciences and Education University)
 9. Bünyamin Erul (Ankara Üniversitesi)
 10. Devin Stewart (Emory University)
 11. Emin Aşıkkutlu (Trabzon Üniversitesi)
 12. Erdinç Ahatlı (Sakarya Üniversitesi)
 13. Halit Ozkan (Şehir Üniversitesi)
 14. Hamza Bekri (İbn Haldun Üniversitesi)
 15. Hüseyin Hansu (İstanbul Üniversitesi)
 16. Jonathan Brown (Georgetown University)
 17. M. Emin Özafşar (Ankara Üniversitesi)
 18. Mâcid Derviş (Jinan University)
 19. Macit Demirer (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 20. Mehmet Eren Necmettin Erbakan Üniversitesi
 21. Mehmet Özşenel (Marmara Üniversitesi)
 22. Mutaz al-Khatib (Hamad Bin Khalifa University)
 23. Muhammet Beyler (Yalova Üniversitesi)
 24. Muhittin Uysal (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 25. Mustafa Celil Altuntaş (İstanbul Üniversitesi)
 26. Mustafa Sheikh (University of Leeds)
 27. Mürteza Bedir (İstanbul Üniversitesi)
 28. Naci Lemin (Dar el-hadith el-Hassania)
 29. Raşit Küçük (İslam Araştırmaları Merkezi)
 30. Salih Karacabey (Yozgat Bozok Üniversitesi)
 31. Selahattin Yıldırım (Kırklareli Üniversitesi)
 32. Seyit Avcı (Selçuk Üniversitesi)
 33. Yakup Koçyiğit (Karabük Üniversitesi)
 34. Yavuz Ünal (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 35. Zekeriya Güler (29 Mayıs Üniversitesi)
 36. M. Issam Eido (Vanderbilt University)