Tıpta Büyük Veri Çalıştayı03.12.2016 - 03.12.2016


Günümüzde internet yaşam için vazgeçilmez bir nitelik kazandı. İnternetin olmadığı bir dünya hayal edemiyoruz. Kişisel kullanım amaçlı internetten kurumsal internete tüm kullanımlar bir bilgi biriktiriyor. Bu bilgi çoğu zaman bizim haberimiz olmadan takip edilip, analiz ediliyor ve çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Örneğin hergün aynı saatte navigasyon açıyorsanız bir kaç gün sonra açmasanız bile size aynı saatte aynı rota hakkında bilgi veriliyor. Bu kimi zaman yaşamı kolaylaştırıken kimi zaman da özel bilgilerin toplanmasını mümkün kılabilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun tüm kullanımların biriktirdiği bilgi çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Kilobayt olarak başlayan bilgi saklama objelerinin kapasitesi artık terrabayt mertebesine yükselmiştir, dahası toplam bilgi için zettabayt terimine alışıyoruz. Sistemlerin, farklı ağların birbirine bağlanması ve elde edilen bilgilerin kullanıcıların yararlanmasına açılması endüstriyel internet kavramını doğurmuştur. Ancak sağlık endüstrisi de bu kullanım alanlarından biridir ki, bu alan bazı farklar ihtiva eder. İnternetin hızlanması bilginin daha da artmasına ve daha yararlı kullanılmasına yol açmaktadır. Artan hızlar ile küçülen tepkime süreleri sonucu çok uzaklardan yönetilip kumanda edilen tıbbi operasyonlar mümkün hale gelebilmektedir. Bu ve bunun gibi uygulamalar sağlık alanında muazzam bir fayda demektir. Ancak bu faydanın yanında kötüye kullanım da mümkündür. Bu kullanım kimi zaman tüketimi arttırmak amaçlı daha masum gibi görünen formdan, özel bilgilerin elde edilmesi ve bunların kişilerin aleyhine kullanılmasına kadar geniş bir yelpazede yer bulur. Sağlık alanındaki bilgilerin özel bilgiler olduğu açıktır. Bugünkü teknolojiyi oluşturan aklın bunu saklama yolunu da bulması beklenmelidir. Ancak bu tüm ahlak sistemlerinde olduğu gibi iyiye niyet etmekle mümkündür. İyiye niyet edenlerin çoğunlukta olduğu bir dünyada herşeyin daha kolay olacağı dileğinden hareketle, İSAR TAÇ grubunun organize ettiği bu toplantıda, sağlık alanındaki büyük verinin özellikleri, teknik, hukuki, ahlaki ve dini perspektiften ele alınıp tartışılacaktır.