The Academic Writing Center

Başlık: İSAR Yazım Merkezi Yeniden Faaliyete Başlamıştır.

Öğrencilerini akademik anlamda her açıdan yetkin ilim adamlarına dönüştürmeyi hedefleyen İSAR, İSAR Yazım Merkezi’ni (İYM) akademik kadrosunun desteğiyle yeniden faaliyete geçirmiştir.

İSAR Yazım Merkezi Nedir?

İSAR Yazım Merkezi, Türkiye ve Dünya Akademisi’nde önemli bir yer tutan akademik/ilmi yazım etiği ve eleştirel okuma becerisini öğrencilerine bir meleke olarak kazandırmak amacıyla İSAR bünyesinde kurulmuş bir organizasyon ve eğitim merkezidir. Bu açıdan İSAR Yazım Merkezi, öğrencilerin akademik gelişimleri için birebir takibi ön planda tutar.

İSAR Yazım Merkezi’nin Faaliyetleri Nelerdir?

İSAR Yazım Merkezi’nin temelde altı görevi bulunmaktadır:

1-Sosyal bilim ve İslami ilim derslerinin yazılı ödev organizasyonunu ve öğrencilerin ödev takiplerini yapmak.

2-Derslerin gerekliliği olarak yazılan ödev makalelerinin takibini ve notlandırmasını yaparak öğrencilere uygun geri bildirim ve beslemelerde bulunmak.

3-İSAR Eleştirel Okuma ve Akademik Yazım I-II derslerinin organizasyon, koordinasyon ve takip işlerini yapmak.

4-Dönem başında belirlenmiş olan İSAR derslerinin haricinde de İSAR öğrencilerinin İSAR-içi/dışı derslerinin ders makalelerini/ödevlerini (response&reflection paper), lisans bitirme tezlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, makale taslaklarını (proposal/writing sample) ve sempozyum/sunum tebliğlerini, öğrencilerin istekleri doğrultusunda akademik yazım etiği ve usulü, akademik dilin gerektirdiği yazım kuralları, Türkçe ve diğer dillerdeki anlatım usullerine göre kontrol edip, öğrencilere geri bildirim ve beslemede bulunmak.

5-Gerektiğinde eleştirel okuma ve akademik yazma usullerine dair çeviri ve telif materyaller oluşturmak. Bunun yanı sıra öğrencileri bu konularda hali hazırda yazılmış olan yardımcı kaynaklara yönlendirmek.

6-İSAR Öğrenci Sempozyumları’nda sunum yapacak öğrencilerin tebliğ/makale yazım süreçlerinin takibini yapmak ve öğrencilere geri bildirimlerde bulunmak.

İSAR Yazım Merkezi’ne kimler ulaşabilir?

İSAR Yazım Merkezi lisans, yüksek lisans ve doktora ayrımı yapılmaksızın bütün İSAR Temel Eğitim ve İhtisas öğrencilerine açıktır.

İSAR Yazım Merkezi’ne nasıl ulaşılabilir?

İSAR Yazım Merkezi’ne “writingcenter@isar.org.tr” isimli mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bunun için kontrol ettirmek istediğiniz çalışmanızı maile ekleyip randevu talebinde bulunmanız yeterlidir.

İSAR Yazım Merkezi’nin sorumluları kimlerdir?

İSAR Yazım Merkezi İSAR Akademik kurulu koordinatörlüğünde deneyimli İSAR Araştırmacıları asistanlığında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte dönemlik olarak İhtisas öğrencilerinden yazı takipleri hususunda destek de alınmaktadır