Covid-19 Pandemisi - 102.05.2020 - 02.05.2020


 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi yol açtığı hem tıbbi hem de sosyal sorunlarla birlikte bütün insanlığın ortak gündemi haline gelmiştir. Hemen her ülke kendi sağlık sistemi ve sosyokültürel yapısına göre salgına çözüm arayışlarına girmiş, böylece bir yandan da ortak bilgi havuzu oluşması imkan bulmuştur.

Pandeminin aciliyeti ile birlikte daha çok önlem ve tedavi çalışmaları tartışmalara konu olmuş, halihazırda ilerleyen süreçle birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgının farklı yönleri de artık konuşulmaya başlanmıştır.

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu olarak daha önceki organizasyonlarımıza benzer şekilde COVID-19 pandemisinin genel tıbbi hatlarını, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumu gözden geçirecek ve akabinde pandeminin tarihi, etik, dini ve psikolojik boyutlarını konu edeceğiz.