ULUSLARARASI SEMPOZYUM
MODERNLEŞME, PROTESTANLAŞMA VE SELEFİLİK
Modern İslami Yorumlarda Metnin/Nassın Araçsallaştırılması22.09.2017 - 24.09.2017


Önemli Tarihler


Özetlerin Teslim Tarihi: 1 Haziran 2017
Tam Tebliğ Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Ağustos 2017
Sempozyum Tarihi: 22-23- 24 Eylül 2017