Osmanlı'da İlm-i Ahlâk Sempozyumu15.12.2023 - 16.12.2023


Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 15-16.12.2023

Başvuru özetlerin teslimi: 25.06.2023

Kabul edilen tebliğlerin açıklanması: 10.07.2023

Tebliğlerin tam metninin gönderilmesi: 30.10.2023