İhtisas Yaz Okulu VII - Yapay Zeka ve Sosyal Bilimlerdeki Uygulamaları

14 September 2021
10:51

'Yapay Zeka ve Sosyal Bilimlerdeki Uygulamaları' başlıklı İSAR 7. İhtisas Yaz Okulu tamamlandı. İSAR İhtisas Programı'na devam eden ve geçmiş dönemlerde İSAR'dan mezun olan öğrencilerin katılım gösterdiği yaz okulu, 27 Temmuz - 24 Ağustos (2021) tarihleri arasında 12 oturumluk bir videokonferans dizisi şeklinde gerçekleştirildi. Programın ilk oturumunda Onur Durahim'in anlatımıyla yapay zeka hakkında katılımcılara genel bir çerçeve sunuldu. İkinci hafta Yusuf Koçyiğit ve Taha Koçyiğit yapay zekaya dair teknik meseleleri genel hatlarıyla izah etti. Dijital beşerî bilimlerde yapay zeka uygulamalarının konuşulduğu üçüncü haftada Halil İbrahim Yüksel hukuk alanında yapay zeka kullanımının imkân ve sınırlılıkları üzerinde durdu. Hemen ardından Abdullah Taha Ömeroğlu, üzerinde çalıştığı matbu Osmanlıca metinlerin Latinize edilmesini mümkün kılan 'Osmanlıca OCR' projesini tanıttı. Son olarak Zübeyir Nişancı birbiriyle ilişkili değişkenleri bir kategoriye toplamak için kullanılan faktör analizinin mantığını ve nasıl uygulandığını anlattı. Yapay zekaya dair hukuki, felsefi ve ahlaki problemlere odaklanan dördüncü oturumda Eyüp Kun, Hayri Tongarlak ve Heba Raouf Ezzat katılımcılara hitap etti. Kun, yapay zekaya dair hukuki problemlere değindi ve bu alanda yapılan veya gelecekte yapılması öngörülen regülasyonlara değindi. Ezzat, posthümanizm tartışmalarında yapay zekanın yerine dair genel bir çerçeve çizdi. Son konuşmada ise Tongarlak, yapay zekanın işleme mantığını kısaca anlattıktan sonra insan aklının yapay zeka karşısındaki konumunu izah etti. Yaz okulunun son haftasında yapay zekanın İslami ilimlerdeki uygulamalarına dair çeşitli örnekler tanıtıldı. Serdar Kurnaz, Ahmet Faruk Çelik ve Yusuf Akbulut hâlihazırda yürüttükleri projeler hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Farklı disiplinlerden katılımcıların görüş ve katkılarıyla zenginleşen yaz okulu, sosyal bilimler ve yapay zeka çalışmaları gibi giderek popülerlik kazanan müşterek bir zemine dair teorik ve pratik yansımaların tanıtıldığı verimli bir program olarak kayda geçti.