Osmanlı'da İlm-i Mantık ve Münazara Sempozyumu Gerçekleştirildi

25 December 2021
11:04

Osmanlı ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele alarak onun hem İslamî ilimler geleneğinde hem de genel düşünce tarihi bağlamındaki yerini yeniden tanımlamayı hedefleyen İSAR, “Osmanlı’da İlimler Serisi” başlığı altında bu sene yedincisi gerçekleştirilen bir ilmî toplantılar dizisi tertip etmeye devam ediyor.

Âlimler, eserler ve meselelerin ele alınıp tartışıldığı serinin ilk altı sempozyumu kelam, fıkıh, tasavvuf, tefsir, hadis ve Arapça dil bilimlerine tahsis edilmişti. Bu sene de Osmanlı dönemi mantık ve münazara geleneklerine odaklanan “Osmanlı’da İlm-i Mantık ve Münazara” isimli sempozyum gerçekleştirildi. Uluslararası konukların, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi ile pek çok kıymetli ilim adamının katılımıyla iki gün boyunca devam eden programın selamlama konuşmalarını İSAR Genel Koordinatörü Mürteza Bedir ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Özturan yaptı. Peşinden Kanada McGill Üniversitesi’nden Walter Edward Young “Molla Fenârî ve Erken Dönem Osmanlı Argümantasyon Teorisi” başlıklı açılış konferansını ifa etti. Günün devam eden saatlerinde “Önermeye Dair Temel Problemler” başlıklı birinci oturum ve “Âdâbü’l-Bahs ve’l-Münâzara: Alimler ve Metinler” başlıklı ikinci oturum gerçekleştirildi. Son oturumdan önce ise Harvard Üniversitesi’nden Khaled El-Roauyheb, Osmanlı döneminde mantık ilmi ve gelenekleri hakkında çevrimiçi olarak bir konferans verdi. Sempozyumun birinci günü “Bir Osmanlı Mantıkçısının Gözünden: Dil, Anlam ve Çıkarım” başlıklı üçüncü oturum ile sona erdi.  

Sempozyumun ikinci günü ise şerh ve haşiye yazımına odaklanan dördüncü oturumla başladı: “Osmanlı Dönemi Şerh ve Haşiyeler: Literatür ve Problemler” başlıklı oturumun ardından “Son Osmanlı Mantıkçıları” başlıklı beşinci oturum yer aldı. “17-18. Yüzyıl Osmanlı’sında Mantık” başlıklı altıncı oturumda ise yine son dönem Osmanlı’sını mercek altına alan tebliğler sunuldu. “Münazara Uygulamaları” başlıklı yedinci oturumdan sonra ise sempozyum, değerlendirme oturumuyla sona erdirildi.

Ayrıca İSAR Vakfı tarafından yayınlanmış olan kitaplar ve çalışmalar da sempozyum fuaye alanında bulunan İSAR Yayınları standında satışa sunuldu. Osmanlı’da İlimler Serisi’nin altıncı programı olarak icra edilen Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerin yer aldığı Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye kitabının baskısı da bu yayınlar arasında ilgililerle buluşturuldu.