Ethics in the Ottoman Period15.12.2023 - 16.12.2023


SCIENCE COMMİTTEE

Ayşe Sıdıka Oktay - Süleyman Demirel University

Ayman Shidadeh - SOAS University of London 

Baki Tezcan - University of California

Cahid Şenel - İstanbul University

Cüneyt Kaya - İstanbul University

Emin Lelic - Salisbury University 

Enver Uysal - Bursa Uludağ University

İbrahim Halil Üçer - İstanbul Medeniyet University

Hayri Kaplan - Ankara Sosyal Bilimler University

Hümeyra Özturan - Marmara University

Hüseyin Yılmaz - George Mason University

İlker Kömbe - İstanbul Medeniyet University

İmam Rabbani Çelik - Bolu Abant İzzet Baysal University

Linda T. Darling - University of Arizona 

Müfit Selim Saruhan - Ankara University

Murat Demirkol - Ankara Yıldırım Beyazıt University

Mutaz al-Khatib - Hamad Bin Khalifa University