Osmanlı'da İlm-i Ahlâk Sempozyumu15.12.2023 - 16.12.2023


BİLİM KURULU

Ayşe Sıdıka Oktay - Süleyman Demirel Üniversitesi 

Ayman Shidadeh - SOAS University of London 

Baki Tezcan - University of California

Emin Lelic - Salisbury University 

Cahid Şenel - İstanbul Üniversitesi 

Cüneyt Kaya - İstanbul Üniversitesi 

Enver Uysal - Bursa Uludağ Üniversitesi 

İbrahim Halil Üçer - İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Hayri Kaplan - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Hümeyra Özturan - Marmara Üniversitesi 

Hüseyin Yılmaz - George Mason University

İlker Kömbe - İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

İmam Rabbani Çelik - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Linda T. Darling - University of Arizona 

Müfit Selim Saruhan - Ankara Üniversitesi

Murat Demirkol - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Mutaz al-Khatib - Hamad Bin Khalifa University