II. Uluslararası İstanbul Sempozyumu: Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi “Aydınlarma ve Parametreler”08.10.2016 - 09.10.2016


Sempozyumun Konuları

1) Dört Temel Dil Beceri Eğitimi

Dört temel beceri olan; Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme temelli öğretimin karşılaştığı sorunlar ve çözümlerine yönelik araştırmalar.

Sarf, Nahiv Ve Arapça

Fonetik, kelime, Sarf, Nahiv ve Belagat öğretiminin karşılaştığı sorunlar ve klasik yöntem ile modern yöntemin karşılaştırılması ve bu sorunların çözümü çerçevesindeki araştırmalar.

2) Eğitim Ve Öğretim Materyalleri

Yabancı dil olarak Arapçanın öğretiminde kullanılan kitaplar ve kullanılan tekniklerin temelleri. Bu noktada araştırmacı çalışmasını Arapçanın eğitim ve öğretiminde kullanılan yaygın bir kitap silsilesi üzerine yoğunlaştırabilir. Aynı zamanda araştırmacılar çalışmalarını bir kitap gurubu ve bahsi geçen yöntem ve araçların değerlendirilmesi ve bu değerlendirme standartlarının karşılaştırılması üzerine de yoğunlaştırabilirler.

3) Seviyeler Arası Geçiş

Öğrencilerin seviyelerine göre takviye edilmesi ve ilk seviyeden orta seviyeye, orta seviyeden ileri seviyeye ve bu seviyeden de son seviye olan ileri derecede iyi seviyeye geçişi çerçevesinde yapılan çalışmalar.

4) Eğitim Ve Öğretim Teknolojileri

Dil eğitimi ve öğreniminde teknolojinin işlevselliğini ele alan araştırmalar.

5) Sınavlar Ve Kriterler

Taksonomik Sınavlar, Başarı Sınavları, Yeterlilik Sınavları ve uygulanma sahaları üzerine yapılan çalışmalar.

6) Program Yönetimi, Değerlendirilmesi Ve Kalite Kıstasları

Arapça eğitim programlarının değerlendirme ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri ve bu noktadaki kalite standartları çerçevesindeki çalışmalar.

7) Ara Dil Ve Tercüme

Ders kitaplarında ve sınıflarda Ara Dilin aktif bir şekilde kullanımına yönelik karşılaştırmalı araştırmalar.

8) Dili öğretenin Yeterliliği, Seçilmesi, Eğitimi ve Değerlendirilmesi.

Arapça öğretmenlerinin, yeterliliği, uzmanlık etkinliği, eğitilmesi ve geliştirilmesi.