MİSAFİR ARAŞTIRMACILAR

Asım İslam

Yasser Qureshy

Yasser Qureshy

İSAR Misafir Araştırmacısı, Cambridge Muslim College - Batı aydınlanma düşüncesi, mantık ve eleştirel düşünce

Şeyh Hamza Yusuf ve Habib Ali al-Jifry gibi alimlerden aldığı mukaddes ilimlerin etkisiyle, 1990ların sonlarında Türkiye ve Suriye’de klasik usul İslami İlimler tedris etti. İlk olarak Şam’da Arapça ve İslami İlimler programını tamamladı. Daha sonra bu ilimlerde derinleşerek çeşitli halkalara katıldı ve Şeyh Ayman Shawwa, Şeyh Rushdi Qalam, Şeyh Mujir Khatib, Şeyh Mahmud Masri, Şeyh Ibrahim Khalil al-Ahsa’i, Şeyh Muhammad Shuqayr, ve Şeyh Salih al-Ghursi gibi alimlerden ders aldı. Kelam İlmi’ndeki çalışmalarının parçası olarak Şeyh Saeed Foudeh ile beraber Kozmolojik Kelam Argümanı isimli akademik çalışma yürütmektedir.

Ek olarak Ortaçağ İslam Düşüncesi alanında yüksek lisansını tamamlayan Yasser Qureshy, halihazırda Cambridge Üniversitesi Din Felsefesi alanında Tim Winter işbirliği ile doktora çalışmalarını yürütmektedir. Doktora tezinde ilk dönem Eşari Düşünce Ekolü’nü ana hatlarıyla ele almaktadır.

Şu an çalışmalarını İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı(İSAR)’nda araştırma görevlisi olarak devam ettiren Yasser Qureshy aynı zamanda Cambridge Muslim College’da batı aydınlanma düşüncesi, mantık ve eleştirel düşünce alanlarında dersler vermektedir.