GENEL BİLGİLER

İlmi faaliyetler yürütme fikri üzerine kurulmuş olan İSAR bunu olabildiğince geniş bir perspektifte yapmak için azami çaba sarf etmektedir. Kurumumuz bu perspektif genişliğini öncelikli olarak takip ettiği ders programına yansıtmıştır ve bunun dinamik bir süreç olarak sürmesi üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Diğer yandan, gerek İSAR’ın temelindeki kurucu fikrin bizatihi kendisi gerekse de kurumumuz bünyesinde ders gören talebelerimizin ve ders veren hocalarımızın farklı arka planlardan ve hatta farklı milliyetlerden oluşu İSAR’a uluslararası bir hüviyet kazandırmaktadır.  Bu durumu fayda ve istifade bazında ilerletmek üzere İSAR Uluslararası ofisi kurulmuştur. Bu ofis kurumumuz bünyesinde bulunan yabancı öğrencilerle ilgilenmek kadar yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilerle da alakadar olmayı başat sorumlulukları saymaktadır. Ayrıca, Hindistan’daki Hindistan Fıkıh Akademisi, Amerika’daki Zaytuna Koleji ve İngiltere’deki Cambridge İslam Koleji gibi merkezlerle tesis edilen kurumsal bağlarla İSAR kendi birikiminden dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanların faydalanmasını ve onlarınkinden de kendisinin istifade etmesini amaçlamaktadır. Karşılıklı değişim anlaşmalarıyla öğrenciler ve hocalar bu kurumlar arası trafikle ilmi gayretlere katkıda bulundukları gibi Müslümanlar arasında somut ve planlı paylaşıma dayalı kardeşlik hissiyatını da tahkim etmektedirler. 2015 yazında İSAR’dan Cambridge İslam Koleji’ne giden talebelerimiz orada sunulan derslerden yararlanmış ve İngilizcelerini kayda değer oradan ilerletmişlerdir. Aynı şekilde bu kurumdan İSAR’a gelen talebeler de kurumumuzda ilmi gelişimlerine önemli katkıda bulunan dersler alma fırsatı bulmuşlardır.