İSAR PROGRAMI

İSAR’da verilen eğitimin temelinde dört yıllık seminer programı yer almaktadır ve Arapça, İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve İslam Ahlakı bu programın sac ayaklarını oluşturmaktadır.

Arapça programı dahilinde modern ve klasik Arapça eğitimi bir bütün olarak programın ilk iki senesinde yoğun bir şekilde verilmektedir. Modern Arapça eğitimi Ürdün merkezli Qasid Enstitüsü ile işbirliği içinde hazırlanan müfredat doğrultusunda verilirken klasik Arapça eğitimi medrese usülü ile işlenmektedir. Bu iki senelik ayrıntılı eğitimin ardından öğrencilerimiz Ürdün’deki Qasid Enstitüsü’nde gördükleri yaz okulu sayesinde Arapça yeteneklerini daha da geliştirmekte ve böylece Arapça eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Dört yıllık programın ikinci aşamasında fıkıh, siyer, hadis, kelam, ahlak ve tasavvuf gibi alanlarda İslamî ilimlerin temel eserleri okutulmaktadır. Bu ilimlerin yanı sıra felsefe, siyaset, edebiyat, iktisat, sosyal teori gibi alanlardaki seminerler de yine programın ikinci iki yıllık döneminde yoğunluk kazanmaktadır.

İslam ahlakı ise Riyazü's-salihîn, İhyâu Ulûmi’d-dîn ve Minhâcü'l-'âbidin gibi bu sahanın nadide eserleri okutulmak suretiyle öğrencilerle mütalaa edilmektedir.

İkinci sınıfın nihayetinde Arapça eğitimlerini başarıyla bitiren İSAR öğrencileri için ileri seviyede akademik okuma ve yazım derslerini de içeren, ana dili İngilizce olan uzman hocalar gözetiminde İngilizce programı uygulanmaktadır.

İSAR farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin kurumdan azamî düzeyde istifade edebilmesi amacıyla programı şubelere ayırmıştır. Halihazırda öğrencilerin çoğunluğunun takip ettiği genel programa ilaveten İlahiyat, Tıp ve İslam Ekonomisi şubeleri faaliyet göstermektedir.

4 yıllık müfredatımızı linkten inceleyebilirsiniz.