İSAR VE İSAR İLAHİYAT PROGRAMI

İSAR

İSAR’da verilen eğitimin temelinde dört yıllık seminer programı yer almaktadır ve Arapça, İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve İslam Ahlakı bu programın sac ayaklarını oluşturmaktadır.

Arapça programı dahilinde modern ve klasik Arapça eğitimi bir bütün olarak programın ilk iki senesinde yoğun bir şekilde verilmektedir. Modern Arapça eğitimi Ürdün merkezli Qasid Enstitüsü ile işbirliği içinde hazırlanan müfredat doğrultusunda verilirken klasik Arapça eğitimi medrese usülü ile işlenmektedir. Bu iki senelik ayrıntılı eğitimin ardından öğrencilerimiz Ürdün’deki Qasid Enstitüsü’nde gördükleri yaz okulu sayesinde Arapça yeteneklerini daha da geliştirmekte ve böylece Arapça eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Dört yıllık programın ikinci aşamasında fıkıh, siyer, hadis, kelam, ahlak ve tasavvuf gibi alanlarda İslamî ilimlerin temel eserleri okutulmaktadır. Bu ilimlerin yanı sıra felsefe, siyaset, edebiyat, iktisat, sosyal teori gibi alanlardaki seminerler de yine programın ikinci iki yıllık döneminde yoğunluk kazanmaktadır.

İslam ahlakı ise Riyazü's-salihîn, İhyâu Ulûmi’d-dîn ve Minhâcü'l-'âbidin gibi bu sahanın nadide eserleri okutulmak suretiyle öğrencilerle mütalaa edilmektedir.

İkinci sınıfın nihayetinde Arapça eğitimlerini başarıyla bitiren İSAR öğrencileri için ileri seviyede akademik okuma ve yazım derslerini de içeren, ana dili İngilizce olan uzman hocalar gözetiminde İngilizce programı uygulanmaktadır.

İSAR farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin kurumdan azamî düzeyde istifade edebilmesi amacıyla programı şubelere ayırmıştır. Halihazırda öğrencilerin çoğunluğunun takip ettiği genel programa ilaveten İlahiyat, Tıp ve İslam Ekonomisi şubeleri faaliyet göstermektedir.

4 yıllık müfredatımızı linkten inceleyebilirsiniz.

 

İSAR İLAHİYAT PROGRAMI

Genel Bilgilendirme ve Programın Hedefi

İSAR İlahiyat, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibari ile İSAR’da uygulamaya koyulan, sadece ilahiyat öğrencilerine yönelik beş senelik bir eğitim programıdır. Bu programdan hedeflenen, ilahiyat öğrencilerinin, sosyal bilimler yanında hassaten kendi alanlarında, teşvik ve rekabet havası içerisinde daha hızlı yol kat etmelerini sağlamak ve böylelikle uygulanan programdan alınması planlanan verimi maksimum düzeye çıkarmaktır.

Şöyle ki, İSAR İlahiyat programında mevcut bulunan derslerin birçoğu İSAR’ın diğer bölümlerde okuyan öğrencilerine yönelik dersleri ile örtüşse bile, hassaten Arapça ve diğer İslami ilimlerle alakalı olan ders saatleri farklılık arz etmekte, bundan dolayı ilahiyat öğrencileri daha yoğun bir programa tabi tutulmaktadırlar.

Programın İçeriği

Programın ilk iki senesinde daha çok klasik ve modern Arapça derslerine yoğunluk verilmekte, bunun yanında her dönem alacakları irşad dersleri ile birlikte ilk sene tefsir ve kıraat dersleri olmak üzere ikinci seneden itibaren fıkıh ve sosyal bilimler dersleri okutulmaktadır.

İlk iki sene sonunda İzhar kitabını bitirmiş olarak 416 saat klasik Arapça ve 344 saat modern Arapça derslerini başarıyla tamamlayan ilahiyat öğrencileri, Ürdün’de iki aylık yoğun Arapça eğitim programına tabi tutulmaktadırlar.

Üçüncü senede ise fıkıh ilmine devam edilmekle birlikte akâid, hadis usulü, gibi İslami ilimlerin yanında mantık, münazara ve belagat gibi Arapça alet ilimlerine ve hukuk, iktisat gibi sosyal bilimlere de giriş yapılmaktadır.

Arapça eğitimlerini başarıyla tamamlayan İSAR İlahiyat öğrencileri, dördüncü seneden itibaren, programın son iki senesi devam edecek olan İngilizce derslerini almaya başlamaktadır. Furûu’l-fıkıh derslerini tamamlayan öğrenciler, fıkıh usulüne başlamakta, bunun yanında sosyal teori ve siyaset bilimleri derslerini de almaktadırlar.

Diğer senelere göre daha hafif bir program içeriğine sahip olan son senede ise İngilizce derslerinin yanında kelam ve farklı sosyal bilimler dersleri okutulmaktadır.

İSAR İlahiyat Programını incelemek için tıklayınız