Kâtip Çelebi: İslam Medeniyeti'nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi (Geçmişi ve Geleceği)06.03.2015 - 08.03.2015