2019 YAZ DÖNEMİ AÇILIŞ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27 Haziran 2019
17:25

2019 Yaz Dönemi Açılış Konferansı 27 Harizan perşembe günü Tahsin Görgün tarafından gerçekleştirildi. Tahsin Görgün hoca konuşmasında, modern dönemde bir medeniyet olarak İslam’ın mahiyeti ve bu medeniyet anlayışının yaşadığımız dönüşümlere dair ne türden teklif ve imkanları beraberinde getirdiğine dair hususlara değindi.  Modern bilgi-kadim bilgi ikiliğine şeklinde tasnifi yapılan ve modern akademinin nesnesi haline getirilen “bilgi” ve “bilim”in aslında yaşadığımız çağda bireyleri ve toplumu nasıl bir çıkmaza soktuğunu örneklerle anlatmaya çalışan Tahsin Görgün, konuşmasının sonunda bir medeniyet olarak İslam’ın ancak besleyen ve beslenen bir özne olarak yaşadığımız çağa dair konuşabileceğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.