ARAPÇA SIK KULLANILAN KELİMELER SÖZLÜĞÜ İSAR YAYINLARINDAN ÇIKTI

1 Aralık 2021
11:37

Bir dili öğrenme sürecinde esas teşkil eden unsurlardan biri olan kelime bilgisi, sözlükler başta olmak üzere bazı temel kaynakların her daim el altında bulundurulmasını gerektirir. Ancak genel sözlük çalışmaları dil öğrenecek kimselere hangi kelimelerin öncelikli olduğu hususunda bir bilgi sunmaz. Bunu kritik bir ihtiyaç olarak gören dil eğitimi uzmanları, hemen her dilde sık kullanılan kelime sözlükleri hazırlama yoluna gitmiş ve bu yeterliliği nereden başlanacağı belli olmayan bir süreç olmaktan çıkararak disipline etmeye çalışmışlardır.

İSAR Yayınları Arapça Eğitim Dizisi arasında yayımlanan elinizdeki eser de bu tarz bir gayretin neticesi olarak hazırlanmış tematik bir sözlük çalışmasıdır. Klasik dinî metinlerde, günlük hayatta ve ekonomi/İslam iktisadı alanında sık kullanılan kelimeler şeklinde üç bölümden oluşan sözlük, 5000’e yakın kelime içermektedir. Kelimelerin Türkçe ve İngilizce anlamlarının yanı sıra belirlenen metin havuzu içerisinde kaç defa geçtiği bilgisi yer almakta ve ibarenin Arapça örnek bir cümle içerisindeki kullanımı da bu bilgilere eşlik etmektedir.

Kitabı satın almak için tıklayınız.