EMSİLE ŞERHİ KİTABI ÇIKTI!

4 Ekim 2023
12:26

Gerek Osmanlı medreselerinde gerekse günümüzde klasik usulle Arapça eğitimi veren kurumlarda Arapça eğitimine sarf ilmi ile, sarf ilmine de Emsile kitabıyla başlanmaktadır. Sarfa giriş mahiyetinde muhtasar bir eser olan Emsile üzerine birçok şerh çalışması yapılmıştır. Ancak çağımızda Emsile üzerine yapılan çalışmalar çok sınırlı ve yetersizdir. Bu eserin, medreselerde ve klasik usul ile Arapça öğretimi yapan bazı kurumlarda ilk okutulan eser olması ise onun günümüzde hala önemini koruduğunu göstermektedir. Bu sebeple ilgili eser üzerine Osmanlı dönemindeki şerhlere benzer ve onlardaki bilgileri aktaracak bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Bu ihtiyaç dikkate alınarak bir grup ilim adamı tarafından ilmi/akademik bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu eser Osmanlı döneminde Arapça veya Osmanlıca yazılan Emsile şerhlerinin bir benzerini günümüz Türkçesiyle ve günümüz eğitim anlayışına uygun olarak hazırlamayı temel hedef olarak belirlemiştir.

Kitabı satın almak için tıklayınız.