ÖZBEKLER TEKKESİ SOHBETLERİ: ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ VE İSTANBUL MEVLEVÎHÂNELERİ

23 Mart 2017
10:36

22 Mart Çarşamba  günü saat 20:00'da Doç.Dr. Emin Işık'ın iştirakiyle Üsküdar Mevlevîhânesi ve İstanbul Mevlevîhâneleri isimli sohbetimiz Özbekler Tekkesinde Gerçekleştirilmiştir.