YAPAY ZEKA ETİĞİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Eylül 2021
10:13

Vakfımız bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tıp ve Ahlak Çalışma Grubumuz tarafından 18 Eylül Cumartesi günü Yapay Zeka Etiği başlıklı çevrimiçi bir çalıştay düzenlendi. Yaklaşık 9 saat süren çalıştayda Yapay Zeka; tıbbi, teknik, etik, hukuki ve dini açılardan, alanında uzman ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından tartışıldı. Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumu İngilizce olarak icra edildi. Bu oturumda Yapay Zeka, tıp etiği açısından irdelendi. İkinci oturumda konunun pratik yansımaları tıp ve hukuk uzmanları açısından örneklerle yorumlanarak tartışıldı. Üçüncü oturumda ise Yapay Zekanın felsefi ve fıkhi alanlarda konumlandırılması ve yorumlanmasına dair tebliğler yapıldı.