SOSYAL BİLİMLER TEORİSİ OKUMA GRUBU - SERHAN AFACAN - TAMAMLANDI

1- Sosyal bilimler ne demektir?

2-Sosyal bilimler "modern" bir bilgi türü müdür?

3-Sosyal bilimler Batı'nın ihdas edip bilahare diğer toplumlara yayılmış bir alan mıdır?

4- "Klasik" çağ bağlamında sosyal bilimlerden söz edilebilir mi?

5- Şayet böyle bir şeyden söz edilebilirse söz konusu çağda Doğu'da ve Batı'da bu konulara yaklaşım farkları olmuş mudur?

6-Sosyal bilimler nasıl kurumsallaşmış ve formel eğitimin parçası haline gelmiştir?

7-Günümüz konvansiyonel sosyal bilim anlayışı hala Aydınlanmacı ve pozitivist midir?

8-Sosyal bilim ve fen bilimleri arasındaki ilişki nedir?

9-Dünyada 20&21. yy'larda yaşanan değişimler sosyal bilim anlayışını ve hatta sosyal bilimlerin kurumsal veçhesini nasıl değiştirmiş midir?  

10-Sosyal bilimlerde "özgünlük" tartışması neden önemlidir?

Bu sorular tabiatıyla son derece uzun tartışmaların konusu olsa da beşer kitaptan oluşan üç aşamalı bir okuma süreciyle konular elden geldiğince ele alınacaktır.

Okuma programı:

1. Aşama: İlim ve Klasik Çağda Sosyal Bilimler

I. İmam Gazali, el-munkizu mine'd-dalâl (Dalaletten Hidayete), Gelenek.

http://www.babil.com/el-munkiz-mined-dalal-kitabi-imam-i-gazali

II. G. Makdisi, Beşeri Bilimler : İslam'ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı'da. Klasik

http://www.babil.com/beseri-bilimler-kitabi-george-makdisi 

III. A. Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, İsam.

http://www.babil.com/islam-medeniyetinde-bilgi-ve-bilim-kitabi-alparslan-acikgenc 

IV. S. Gordon, Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi. Küre.

http://www.babil.com/sosyal-bilimler-tarihi-ve-felsefesi-kitabi-scott-gordon

V. T. S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Kırmızı

http://www.babil.com/bilimsel-devrimlerin-yapisi-kitabi-thomas-s-kuhn

2. Aşama: Modern Dönem

I.A. Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma. BilgeSu.

http://www.idefix.com/Kitap/Pozitif-Felsefe-Dersleri-ve-Pozitif-Anlayis-Uzerine-Konusma/Auguste-Comte/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0000000674313

II. D. Lecourt, Bilim Felsefesi. Dost.

http://www.babil.com/bilim-felsefesi-kitabi-dominique-lecourt 

III. I. B. Cohen, The Natural Sciences and the Social Sciences. Springer, 1994. (PDF mevcut) 

http://www.springer.com/gp/book/9780792322238

 IV. E. Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları. Dost.

http://www.babil.com/sosyolojik-yontemin-kurallari-kitabi-emile-durkheim-dost-kitabevi-yayinlari

V. K. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı. YKY.

http://www.babil.com/bilimsel-arastirmanin-mantigi-kitabi-karl-r-popper

3. Aşama: Modernite Eleştirileri

 I. J. Kagan, The Three Cultures: Natural Sciences, Social Sciences, and the Humanities in the 21st Century. Camb. Uni. Press., 2009. (PDF mevcut)

https://www.amazon.com/Three-Cultures-Natural-Sciences-Humanities/dp/0521732301

II. R. Şentürk, İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim. İz

http://www.babil.com/islam-dunyasinda-modernlesme-ve-toplumbilim-kitabi-recep-senturk 

III. P. Murrau&M. Feeny, Church, State and Social Science in Ireland: Knowledge Institutions and the Rebalancing of Power, 1937-73. Manhcester Uni. Press

https://www.amazon.com/Church-State-Social-Science-Ireland/dp/1526100789

IV. A. Açıkgenç, Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamileştirilmesi. Nesil.

.:: İSAM Kütüphanesi - Yayın Arama ::.

V. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor. Metis. 

http://www.babil.com/sosyal-bilimleri-acin-kitabi-gulbenkian-komisyonu